URØRT SKOV – FYLDT MED HONNINGBIER?

Der er udsigt til mere “urørt skov”. Men der er ikke udsigt til, at det kommer vilde bier til gavn…

URØRT betyder: Jomfruelig, uberørt af menneskehånd…
Men Naturstyrelsen har ingen intentioner om, at kommende URØRT- og biodiversitets-skov skal leve op til ordets egentlige betydning.

Det kan man læse i følgende i høringsnotatet fra Naturstyrelsen vedr. udlægning af urørt skov:

“Der er ikke taget stilling til bistader i skov til biodiversitetsformål, men opmærksomheden henledes på, at Miljø og Fødevareministeriet netop har fået udarbejdet et notat af Århus Universitet, der peger på, at effekter af konkurrence mellem vilde bier og honningbier på danske naturarealer ikke er forskningsmæssigt dokumenteret og at antallet af bistader i Danmark er relativt lavt, hvorved en eventuel effekt af konkurrence kun kan have meget lokal betydning for vilde bier. Det ligger ikke inden for rammerne for udlæg af skov til biodiversitetsformål at gennemgå eksisterende forpagtningsaftaler”.

Du kan læse hele høringsnotatet fra Naturstyrelsen HER

  1. Men hvad betyder det i forholdt til urørt skov, hvor mange bistader vi har i Danmark generelt? Intet!

  2. Og jo, det er dokumenteret, at det har negative konsekvenser for vilde bier at opsætte bistader – det er bare ikke specifikt dokumenteret “på danske naturarealer”.

Det kan du blandt andet læse om HER

Foto: Miljø- og Fødevareministeriet.

Notatet, som Naturstyrelsen nævner, og som ministeriet har bestilt, er dette fra Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, DCA:

https://pure.au.dk/ws/files/126036326/Besvarelse_vedr_debat_om_honningbier_og_vilde_bier.pdf

Til sammenligning har andre forskere på AU næsten samtidigt lavet dette notat – som altså ikke et er stykke bestillingsarbejde. Det er fra Nationalt Center for Miljø og Energi, DCE:

http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2018/Honningbiers_effekt_paa_vilde_bier.pdf

STØT PLAN Bi´s ARBEJDE FOR VILDE BIER – KLIK HER:

LET´S BEE BETTER <3