Vi kalder det “naturpleje”…

Det, vi kalder “naturpleje”, handler ofte om at udrydde denne eller hin art. Desværre er det tit tale om planter, som er rigtigt gode for bier og andre blomstersøgende insekter.

Brombær, pil, rynket rose og gyvel er for eksempel alle rigtigt gode bi-planter.

Desværre er de også nogle af de planter, som er endt på Naturstyrelsens hade-liste over vækster, som skal bekæmpes, beskæres og jævnes med jorden!

Så samtidig med at det går op for os, at vores insekter er helt vildt på spanden (op mod 80% forsvundet på 30 år), så bruger vi altså penge, ressourcer og kræfter på at fise rundt og udrydde planter, som ville kunne fodre en hel masse insekter.

Det må vi kunne gøre bedre!

 

Her er et lille udsnit af plejeplaner fra forskellige steder i landet:

“Hvis det viser sig nødvendigt, skal der ske bekæmpelse af uønskede arter. Rynket rose,
brombær og gyvel, samt genvækst af birk, gråpoppel og fyr ryddes, om nødvendigt 1-2
gange per år efter behov. Det afslåede materiale fjernes efterfølgende fra området.”

 

“Særligt hybenrose bekæmpes på de værdifulde lysåbne naturarealer, samtidigt gøres en indsats
mod tilgroning af naturarealerne i form af rydning af opvækst af brombær, slåen, tjørn, hyld
mv.”

 

PLAN Bi-INFO:

Vidste du, at brombær er den blomst i Danmark, som der er observeret flest forskellige arter af bier i?