Vulstmaskebi genfundet i Gribskov

For første gang i over 50 år er den lille maskebi fundet i Danmark. Se en maskebi lægge æg.

Vulstmaskebi, Hylaeus angustatus, blev sidst registreret på Anholt i 1971.
Man regnede med, at det var et par individer, som havde forvildet sig til øen fra Sverige.

Men nu har biologistuderende, Hjalte Kjærby, altså genfundet vulstmaskebien i en del af Gribskov, som er ved at blive udlagt til urørt skov.
Det skriver naturstyrelsen:

https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2023/januar/sidst-set-i-1971-sjaelden-bi-fundet-i-gribskov/

Den meget sjældne bi blev denne gang fundet i juli 2022.
At fundet først bliver meldt ud nu, skyldes, at det er meget svært at artsbestemme maskebier fra hinanden, hvorfor billeder af fundet har været forbi både danske og udenlandske bi-eksperter.
I Danmark har vi pt 10 nulevende arter af maskebier – og så altså nogle få vulstmaskebier.

Vultmaskebien er en lille, sort bi – bare 4,5-5,5mm.
Hannen har en tydelig, hvidlig “maske” – hunnen blot to hvide trekanter i ansigtet.
Se billeder af vultmaskebier her: https://waarnemingen.be/species/106806/photos/?

Maskebier har ingen pollenbørster. Det pollen, deres æg får med som madpakke, er halvflydende, fordi det er blandet med nektar. Hunnen spiser både pollen og nektar, og gylper det efterfølgende op inde i redegangen.

Vulstmaskebier er ikke kræsne med pollen, og de er såkaldt hulboende, hvilket vil sige, at den gerne flytter ind i et bihotel. I naturen bruger de aflagte billehuller eller måske et stråtag til redegange, i bihoteller bruger de de mindste redegange.

Her kan du se – ikke en vulstmaskebi – men “kusinen” havemaskebi lægge et æg i en redegang i et af vores bihoteller:

Se vores bihoteller her
https://shop.planbi.dk/collections/bi-hoteller

Plan Bi arbejder for Danmarks vilde bier.
STØT vores arbejde – Bliv medlem:

https://planbi.dk/bliv-bi-ven/