“15 nye naturnationalparker er et skridt i den rigtige retning, men lad det ikke blive en sovepude…”

Sådan siger Bengt Holst om udpegningen af endnu 10 naturnationalparker. Man gik efter 60.000 hektar, men er kun endt med at udpege 25.000 hektar.

Den 24. marts 2022 løftede miljøministeren sløret for, hvor endnu 10 naturnationalparker skal placeres:

“Jeg synes, man må sige, at der er opnået en fin geografisk fordeling, men vi skal ikke bilde os selv ind, at det her er nok til at redde den danske biodiversitet,” siger Bengt Holst.

Bengt Holst. Foto fra Den Danske Naturfonds hjemmeside.

Han er tidligere ZOO-direktør, nuværende bestyrelsesformand i Den Danske Naturfond og medlem af det rådgivende ekspertudvalg omkring de kommende naturnationalparker.

“Og det er, hvad vi er. Rådgivende,” understreger Bengt Holst om ekspertudvalget omkring NNP, som han sidder i, “det er ministeriet, der træffer beslutningerne,” slår han fast.

Biavl eller ej i NNP?

Det er ikke ligegyldigt for blomstersøgende insekter, hvor mange kasser med mellem 60 og 80.000 honningbier i, som vi mennesker sætter op – slet ikke på områder, hvor vi har bestemt, at her skal naturen have førsteprioritet.
Vilde bier har det slemt nok, uden vi også behøver påføre dem ekstra fødekonkurrence fra vores husdyr.

Miljøministeriet har tidligere slået fast, at biavl vil blive udfaset i de kommende naturnationalparker – hvilket kan tage op til fem år:

Men i PLAN Bi er vi naturligvis nervøse for, at det vil drysse ned med dispensationer til biavlerne, når der skal udarbejdes forvaltningsplaner for hvert område – fordi vi ikke kan producerer økologisk honning i Danmark, med mindre vi gør det i vores naturområder.

Derfor spurgte vi direkte om, om Miljøministeriet kan garantere, at der IKKE vil blive givet dispensationer for kravet om udfasning af al biavl i naturnationalparkerne, da man den 24. marts inviterede til en såkaldt teknisk gennemgang:

“Det er jo i sidste ende en politisk beslutning – men det ligger ikke i kortene, at der skal være biavl i de kommende naturnationalparker,” svarede Mads Jensen fra ministeriet.

Det arbejde, der venter nu, er at få udarbejdet FORVALTNINGSPLANER for hver enkelt naturnationalpark.

“Sådan som jeg forstår det, så skal vi i ekspertgruppen være med hele vejen. Vi skal altså fortsætte med at være rådgivende – også omkring de enkelte, lokale forvaltningsplaner,” fortæller Bengt Holst.

Det er vi svært glade for i PLAN Bi.
Vi har nemlig stædigt forsøgt at få lov at sidde med i det, der hedder “interessentgruppen” omkring NNP – men det har vi ikke fået lov til.
Biavlerne er repræsenteret via Landbrug og Fødevarer. INGEN repræsenterer vilde biers sag:

Vi må altså sætte vores lid til, at ekspertgruppen holder fast i, at NNP skal være til gavn for vilde bier – ikke husdyr-bier, for vi ved, at især i nogle af områderne er der biavlere, der ser det som deres menneskeret at producerer honning PÅ OFFENTLIGE AREALER.
Det gælder blandt andet på Læsø:

Her kan du se, hvilke områder der er udpeget til produktion af øko-honning – der er store sammenfald med de nu udpegede naturnationalpark-områder:

https://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=321c6f58ceb1460b8eb0aba5b3e7c8ab

Se pressemødet hvor miljøministeren præsenterer de nye naturnationalparker. Tidskode 30:00:

https://www.dr.dk/drtv/se/tv-avisen_-nato-g7-og-eu-holder-topmoede-i-bruxelles-om-ukraine_306421