Folketinget vedtager forbud mod biavl i nye Naturnationalparker

Torsdag den 3. juni vedtog Folketinget L229, som betyder, at biavl vil være forbudt i de kommende Naturnationalparker. Nu begynder arbejdet med at få lavet en plan for, hvordan vi får udfaset biavlen på disse områder.

V, DF og NB valgte at stemme mod lovforslaget, men loven blev vedtaget.

L229 træder i kraft 1. juli 2021.
Fra denne dato vil Naturstyrelsen begynder at udfase de kontrakter, man har med biavlere om opsætning af bistader i de områder, som skal udgøre 15 nye Naturnationalparker.
Det oplyste Naturstyrelsen på en teknisk gennemgang af lovforslaget:

Afvikling kan tage op til fem år

Det har været kotyme i Naturstyrelsen, at man har udlejet stadepladser i vores naturområder til biavlere for perioder af op til fem år.

I PLAN Bi vil vi derfor forsøge at følge processen nøje for, hvordan afviklingen af biavl i de først udpegede Naturnationalparker, Gribskov og Fussingø, kommer til at foregå.

PLAN Bi-INFO:
Foruden Gribskov og Fussingø er der udpeget yderligere tre områder som NNP: