Naturstyrelsen: “Vi kommer ikke til at udbyde stadepladser til honningbier i naturnationalparker”.

I denne uge slog Naturstyrelsen fast, at hverken kommerciel biavl eller hobby-biavl vil være tilladt i de kommende naturnationalparker.

Regeringen har sendt et lovforslag om de kommende naturnationalparker i høring.
I det står der:

“…Endvidere vil der ikke blive holdt husdyr, herunder bier, i naturnationalparkerne af kommercielle hensyn”.

Men det er jo fuldstændigt ligegyldigt for fødekonkurrencen, om opsatte honningbier er ejet af en kommerciel biavler eller en såkaldt hobby-biavler.

Så da Miljøministeriet i denne uge inviterede til en teknisk gennemgang af lovforslaget, spurgte PLAN Bi:

Hvad er definitionen på “kommerciel biavl”, som det omtales i lovforslaget?

Vi fik følgende svar fra Johan Husfeldt, teamleder for departementet for vild natur og biodiversitet i Naturstyrelsen:

“Naturstyrelsen vil ikke udbyde stadepladser til opsætning af bistader til nogen!

Der vil dog være nogle eksisterende kontrakter, som skal afvikles, uddybede teamlederen.
Det har nemlig været kotyme, at udleje stadepladser på statens arealer i helt op til fem år ad gangen.

Afviklingen af bistade-pladser gælder i de to vedtagne naturnationalparker, Gribskov og Fussingø, og vil også blive håndhævet i de – forhåbentligt – yderligere 13 kommende naturnationalparker.

Regeringen og deres støttepartier afsatte i efteråret 888 millioner kroner til 13 nye naturnationalparker (udover Gribskov og Fussingø) samt til mere urørt skov – både mere statslig og flere tilskud til privat urørt skov.

Hvad så med “urørt skov”

PLAN Bi spurgte derfor også ind til såkaldt “urørt skov”.

“Skal det fortsat være tilladt at producerer honning i urørt skov?” ville vi vide.

Til det svarede Johan Husfeldt:

Nej. Som udgangspunkt vil de her regler ikke gælde for urørt skov.

Det skal altså fortsat være lovligt at producerer honning i områder defineret som “urørte”.

Lovforslaget er i høring frem til den 12. februar, og står til at skulle behandles i Folketinget i marts 2021.

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/2739a173-3a5f-456e-9904-4926e6064c3b/Bilag%201a%20-%20Udkast%20til%20lovforslag%20om%20NNP%2015012021.pdf