Staten giver tilskud til PRIVAT urørt skov – MED biavl. Samtidig går forhandlingerne om OFFENTLIG urørt skov i gang.

Julegaven til naturen fra Miljøstyrelsen: 19 ekstra millioner til tilskud til privat urørt skov – hvor der gerne må produceres honning, viser en forespørgsel til styrelsen. Samtidig går forhandlingerne om de offentlige, urørte skove i gang – de i alt 15 nye NATURnationalparker. Men skal de også være fulde af flyvende husdyr? Tja, der sidder INGEN i interessent-gruppen, der arbejder for vilde bier…

Lige før jul annoncerede Miljøstyrelsen, at man havde en gave til naturen:
Man “havde fundet” 19 millioner kroner ekstra til ordningen, hvor private får tilskud til at udlægge såkaldt “urørt skov”.

I pressemeddelesen om “julegaven til naturen” står der:

I urørt skov må der i al fremtid ikke fældes træer, graves grøfter eller plantes, så skovene udvikler sig vildt til gavn for et stort antal sjældne og rødlistede planter og dyr.

“Sjældne og rødlistede dyr – det ER jo også vilde bier,” tænkte vi, for:

19 arter er regionalt uddøde (RE)

18 arter er kritisk truet (CR)

17 arter er truet (EN)

21 arter er sårbare (VU)

26 arter er næsten truet (NT)

…men ikke en eneste bi-art er fredet.

Det er klart, at nogen betaler prisen, når vi mennesker sætter millioner af husdyr op et sted.
Dem som betaler, er dem, der spiser det samme som vores husdyr – altså primært vilde bier. Det er ikke raketvidenskab.

Så vi skrev og spurgte Miljøministeriet: “Er det tilladt at producerer honning i de private, urørte skove, som I giver tilskud til?”

Vi fik dette svar:

Det er tilladt at opsætte honningbistader i de private urørte skov, så længe at driften ikke overtræder de gældende regler. I denne sammenhæng vil det primært betyde et forbud mod at køre uden for veje, benytte kemisk bekæmpelse af skadedyr og selvfølgelig at fælde træer mm.
Så et tilskud til privat urørt skov er som udgangspunkt foreneligt med biavl.

De eneste dyr, der IKKE får glæde af julegaven “urørt skov” = flere blomster, er åbenbart vilde bier – og så alle de andre blomstersøgende insekter naturligvis…
Vilde bier, sommerfugle, svirrefluer og biller skal fortsat kæmpe om føden med millioner af husdyr-bier i privat urørt skov – nu med statstilskud.

Offentlig “urørt skov”. Med eller uden honningbier?

Ekstra millioner til privat urørt skov var altså ingen julegave til vilde bier.

Her i januar 2020 begynder forhandlingerne om kommende OFFENTLIG “URØRT SKOV” – de 15 nye NATURnationalparker startende med de to, som er udpeget: Gribskov og Fussingø.

Eftersom det eneste erhverv, som fortsat skal have tilladelse til at producerer i PRIVAT urørt skov, er biavlererhvervet, så vil PLAN Bi gerne sidde med i den arbejdsgruppe af interessenter, som Miljøstyrelsen har nedsat omkring naturnationalparkerne – den gruppe som skal lave reglerne for OFFENTLIG urørt skov…

Men der er ikke “plads” til PLAN Bi – eller nogen som helst andre der arbejder for vilde bier, end sige insekter. På trods af at insekter er basen i nærmest samtlige fødekæder!

PLAN Bi er ikke “udpeget” til denne arbejdsgruppe – og vi kan åbenbart heller ikke blive det, skriver en kontorchef til os.
Vi har fået dette afslag på deltagelse:

Den nationale arbejdsgruppe for interessenter for arbejdet med Naturnationalparke Gribskov og Fussingø repræsenterer en bred repræsentation af natur-, erhvervs- og friluftsinteresser. Der er miljøministeriets vurdering, at der med den nuværende sammensætning af organisationer er taget hensyn til natur- og biodiversitetsinteresser i bred forstand, herunder hensyn til vilde bier.

National arbejdsgruppe for interessenter:
DET GRØNNE KONTAKTUDVALG, DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING, WWF VERDENSNATURFONDEN, FRILUFTSRÅDET, DANMARKS IDRÆTSFORBUND, DANSKE GYMNASTIK OG IDRÆTSFORENINGER, DANMARKS JÆGERFORBUND, SPEJDERNE, DANSK RIDE FORBUND, DANMARKS CYKLE UNION, DANSK ORNITOLOGISK FORENING, DYRENES BESKYTTELSE, DANSK KYST- OG NATURTURISME, LANDBRUG & FØDEVARER, VERDENS SKOVE, DE UNGE BIODIVERSITETSAMBASSADØRER, DANMARKS NATIONALPARKER OG DANSK SKOVFORENING.

Læs hele presemeddelelsen om hvem der er udpeget til arbejdet med de nye naturnationalparker her:
https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/

Der sidder INGEN i arbejdsgruppen for interessenter, som har signaleret, at de vil sætte vilde biers interesser før honningproduktion.

PLAN Bi har gang på gang bevist, at de naturorganisationer der ER inviteret med til forhandlingerne, har mere end svært ved at skelne mellem husdyrbier og vilde bier:

Danmarks Naturfredningsforening sender biavlere til at repræsentere naturens bier i statens “Bi-Nævn”: https://planbi.dk/de-sendte-en-biavler/
De er kommet med et udspil til en “bestøverstrategi” SAMMEN med biavlerforeningen, som overhovedet ikke berører problemerne omkring fødekonkurrence mellem vores husdyr og vilde bier: https://www.biavl.dk/wp-content/uploads/2019/10/BrevMimBestoeverstrategi20191008.pdf
DN opfordrer desuden i EU til, at unionen skal gøre MERE AF DET, som EU allerede har konstateret IKKE virker – nemlig en bestøverstrategi som består af lige dele sprøjteforbud og flere tilskud til biavl.
DN udsendte i juleferien endnu engang en opforing til samtlige medlemmer om at deltage i en underskriftsindsamling til et projekt, som i bund og grund udelukkende vil komme honningbier og biavl til gavn: https://planbi.dk/dn-i-endnu-et-maerkeligt-samarbejde-med-biavlerforeningen/
Skal vilde bier satse på, at Naturfredningsforeningen lige pludselig begynder at arbejde for dem?

World WILDLIFE Foundation – WWF, har et støtteprogram, hvor man kan “adopterer” et dyr og dermed støtte WWF økonomisk. Af over 100 mulige dyr er der kun ét dyr, der er et HUSDYR – honningbien! https://planbi.dk/wwf-tjener-penge-paa-at-saelge-adoption-af-honningbier/
WWF har for nylig sat en humlebi på listen også – men de har ikke fjernet honningbien…. for honningbier er jo “Wildlife”, yeah right!
Skal vilde bier satse på, at WWF lige pludselig begynder at arbejde for dem?

I øvrigt er De Unge Biodiversitetsambassadører “udpeget” til arbejdsgruppen. Dette er en WWF-opfindelse, WWF-unge.
Skal vi lægge vilde biers fremtid i hænderne på dem og satse på, at arbejdsgruppens yngste medlemmer tør gå imod deres “moderorganisations fokuspunkter?

Tilbage er Verdens Skove, som har genneført én nålestiksoperation for vilde bier – en pengeindsamling.
Verdens Skoves fokus er, sjovt nok, skov og træer. Vilde biers fokus er ENGE, OVERDREV og ruderater. VILD SKOV er interessant for vilde bier, fordi, vild = “hullet” med mange lysninger = steder i skov hvor der er plads til blomster.
Skal vilde bier satse på, at en organisation med fokus på skov – som i “skov”, lige pludselig vil bruge deres kræfter på at redde dem?

Hvis der ikke kommer andre end “the ususal suspects” med i arbejdsgruppen for interessenter, så ender vi med NATURnationalparker fyldt med honningbier – fuldstændigt som vores hidtidige naturområder har været det, og fuldstændigt ligesom i de private urørte skove stadig er det. Nu bare med statstilskud!
“Vilde biers eneste bolværk mod den ufine konkurrence fra husdyr-bierne er nu ekspertgruppen – den såkaldt videnskabelige arbejdsgruppe”.
PLAN Bi

Videnskabelig arbejdsgruppe:
Professor Jens-Christian Svenning, seniorforsker Rasmus Ejrnæs, professor Carsten Rahbek, lektor Hans Henrik Bruun, seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn, professor Henrik Vejre, formand for Det Dyreetiske Råd Bengt Holst og lektor Stine Krøijer.

“…og vi kan jo stadig få lov at kommentere, og der kommer en høringsproces,” skriver ministeriet til os.

Men vi HAR jo skrevet vores anbefalinger til ministeriet.
Det gjorde vi, da man hu-hej, skulle kommes med input til en dansk “bestøverstrategi” inden 31. december 2019 – altså inden rødlistevurderingen af vilde bier blev offentliggjort midt i januar året efter.

Men er der nogen i ministeriet, der har læst dem?
Vi har INTET hørt om bestøverstrategien siden. Som i ikke et ord.

Nu drejer det sig om de 15 nye naturnationalparker – men skal der da ikke være en BESTØVER-STRATEGI for disse naturparker?!?

Vi har – sjovt nok – nøjagtigt de samme anbefalinger til bestøverstrategi i naturnationalparker, som vi havde til en generel bestøverstrategi.
Her kan du læse den anbefaling, vi skrev i december 2019: https://planbi.dk/en-kommende-bestoeverstrategi-for-vilde-bier-og-andre-vilde-bestoevere/

Pollen og nektar er IKKE uudtømmelige naturressourcer!

Så hvorfor skal al anden produktion ud af urørt skov og de nye naturnationalparker, hvis man fortsat må producerer honning som hidtil?

We get it!

I er for små.
I har ikke medlemmer nok.
Der er alligevel ingen der lytter til jer.

Faktum er, at det er VILDE BIER, der bliver DISSET hver eneste gang!
Det er VILDE BIERS INTERESSER, som hele tiden, konstant og altid bliver ofret på et højere alter bygget på biavlernes påstand om, at:
OPSÆTNING AF HONNINGBIER ER JO WIN-WIN FOR NATUREN…

Men nej, nej og atter nej!

Hver gang vi mennesker sætter honningbier op, så flyver de ud og konkurrerer med vilde bier om føden.

Konkurrencen er ufin, for hver gang der er lavvande i madkassen, så kommer der nogle mennesker rendende med sukkervand til honningbierne – mens vilde bier dør af sult/ikke kan finde mad nok til deres afkom = færre af de bier året efter.

Det er ikke honningbien, der er problemet. Det er antallet af dem.
60-80.000 i hvert stade i højsæsonen.
Samtidig har vi overhovedet ikke styr på, hvor mange honningbier der står hvor – selvom vi burde have det, og burde have haft det siden 2003!

-Det er vores opgave som samfund at regulerer biavl, så der som minimum er mad nok til de bier, som rent faktisk ER truede:
VILDE BIER