DN i endnu et mærkeligt samarbejde med biavlerforeningen

“Bierne” er truede – Red (honning)bierne. Dét burde være overskriften på den EU-underskriftsindsamlingen, “savebeesandfarmers”, som Naturfredningsforeningen, biavlerforeningen og NOAH er ude at promovere pt.

PLAN Bi har lige modtaget en mail fra NOAH:
Vil vi bruge vores netværk til at hjælpe dem med at samle underskrifter, fordi som de skriver:


“Da borgerinitiativet sætter fokus på jeres budskaber, håber vi, at I vil udbrede viden om dette initiativ i jeres netværk og medvirke til at vi får samlet 10.000 danske underskrifter via siden.”

Det kommer IKKE til at ske!
For det her er ikke et krav om, at EU skal “save the bees” – det er et krav om, at EU skal “save the honey bees” – men honningbier er cirka lige så truede som malkekøer!
Og siden hvornår er landmænd blevet en truet race?

Kravet til EU lyder:

Det europæiske borgerinitiativ ’Beskyt bier og bønder’ (Save bees and farmers) henvender sig til EU Kommissionen med krav om

en udfasning af syntetiske pesticider i EU’s landbrug med 80 procent inden 2030. De farligste udfases først, og landbruget skal være helt uden syntetiske stoffer inden 2035

genopretning af de naturlige økosystemer i landbrugsarealerne, så landbruget bliver et middel til at genopbygge biodiversiteten

reform af landbruget ved at prioritere små, mangfoldige og bæredygtige bedrifter, støtte en hurtig stigning i regenerative landbrug og økologisk dyrkning samt fremme uafhængig uddannelse og forskning i pesticid- og GMO-frit landbrugsdrift.

Så kræv dog noget, der har en chance for at virke!

Hvis man vil hjælpe DE VILDE bestøvere, skal man sætte ind dér, hvor der er en chance for at de findes: I VORES NATUROMRÅDER.
Man kunne jo starte med at give dem meget mere mad – altså fjerne de 375 MILLIONER honningbier, som pt flyver rundt i blandt arvesølvet af DANSK biodiversitet:
https://planbi.dk/hvorfor-skal-usikkerheden-ikke-komme-vilde-bier-til-gode/

Hvis man vil hjælpe honningbier, så koncentrerer man sig om LANDBRUGSLAND, som DN, biavlerforeningen og NOAH gør her.
Det er IKKE i markerne, du finder bi-biodiversitet, for vilde bier kan ikke leve af at få mad i et par uger om året…
Honningbier derimod, de bliver kørt direkte ind i markerne, det kaldes “bestøvningsbiavl”, og er en indtægtskilde for biavlere.

Så kald dog en skovl for en skovl…

Hvis man vil redde nogen, så forudsætter det vel, at de er truede?
Dette er endnu et eksempel på, at man skamrider de – reelle – trusler, der er mod vilde bier, til at “redde” de husdyr, som IKKE er truede.

Mens vi har mistet 75% af den vilde, flyvende insektmasse på 30 år, så har verden fået 45% flere honningbier siden 2. verdenskrig.

EU har i øvrigt prøvet at “redde de vilde bestøvere” ad netop denne vej – med pesticidforbud (og øgede tilskud til biavl i øvrigt…)
Samme EU har selv måttet erfare, at DET VIRKER IKKE.

https://planbi.dk/eu-konstaterer-vores-bestoeverstrategi-har-ikke-hjulpet-vilde-bestoevere-en-toedel/

Vi KAN ikke redde VILDE BIER i landbrugsland – vi er nødt til at starte det arbejde i vores NATUROMRÅDER!

Det er i øvrigt ikke første gang, DN udviser meget ringe dømmekraft i skismaet mellem husdyr-bier og vilde bier:
https://planbi.dk/de-sendte-en-biavler/