Aarhus er fyldt med honningbier

Aarhus har flere bistader per km2 end Amsterdam. I den hollandske hovedstad vil man nu mere end halvere antallet af bistader for at hjælpe vilde bier. Hvad gør man i Aarhus?

Amsterdam har mellem seks og syv bistader per km2.
Det tal overvejer byrådet nu at sænke til maks tre stader per km2.
Til sammenligning har Aarhus 7,77 bistader per km2. (Men reelt kan tallet være meget højere).

3.598 bistader i Aarhus per 27. september 2021, jvf. liste fra Fødevareministeriet.
Areal Aarhus kommune: 469,6 km2.
= 7,66 bistader per km2.

Se, hvor mange bistader der er registreret i Danmark – kommune for kommune:
https://planbi.dk/antal-honningbier-i-danmark-kommune-for-kommune/

HVIS DU VIL VIDE, PRÆCIS HVOR SVÆRT DET HAR VÆRET AT FREMSKAFFE OPLYSNINGER OM ANTAL BISTADER I DANMARK, SÅ LÆS MED HER: https://planbi.dk/plan-bi-i-altinget-dk-landbrugsstyrelsen-har-loejet-os-lige-op-i-foelehornene/

Op til 77% honningbier

I årene fra 2019-21 har man talt bier i Amsterdam.
Disse optællinger har vist, at der er meget stor forskel på, hvor mange honningbier der er per område:

I disse år blev der foretaget optællinger af både vilde bier og honningbier i 38 områder.

De optalte tal er 37 % honningbier i gennemsnit, med 12 % og 77 % som den nedre og øvre grænse.

I Amsterdam har lokalpolitikerne derfor bedt forskerne om råd til, hvordan, og hvor meget, man bør begrænse biavl i byen, hvis man vil hjælpe de bier, som rent faktisk ER truede – altså vilde biarter.

Svaret er kommet i en rapport fra EIS-Videncenter:

Du kan downloade rapporten på hollandsk fra denne liste: https://www.eis-nederland.nl/rapporten

Rapporten eksisterer kun på hollandsk, men her følger nogle hovedpunkter:

  • Indfør registrering af bistader.
  • Krav om indførelse af tilladelser til opsætning af bistader.
  • Reducer antallet af bistader i Amsterdam til maks. tre bistader per km2. i gennemsnit.
  • Tag særlige hensyn i parker/naturområder med truede, vilde biarter.
  • Omgiv særligt følsomme parker/naturområder med en bufferzone på 3-5km., hvor antallet af bistader på maks. tre stk. per km2. håndhæves særligt hårdhændet.

Forskerne giver deres anbefalinger på grundlag af blandt andet disse fakta:

  • Man har ikke fundet studier, som IKKE viser, at højere tætheder end 5 stader per km2 SKADER vilde bier.
  • Flere studier viser, at tætheder på 4 stader er km2 også skader vilde bier.

Vi har lavet en Google-translate af hele rapporten.
Den kan du se HER: https://planbi.dk/hollandsk-undersoegelse-af-bier-i-amsterdam/

Du kan også vælge at læse om tiltagene i Amsterdam i artikel-form (på dansk via Google translate):
https://www.parool.nl/amsterdam/amsterdamse-strijd-tegen-honingbijen-registratiesysteem-en-verplichte-vergunning~b8a2c318/

MANGE HONNINGBIER I AARHUS

Vi ved, at der er rigtigt mange honningbier i Aarhus.
Blandt andet fordi et studie for et par år siden viste, at OVER HALVDELEN af de flyvende insekter på hustagene i byen, var husdyrret honningbi:

Støt PLAN Bi

Der ligger rigtigt meget research bag en artikel som denne. Research kræver tid – og tid koster.
Hvis du også synes, at VILDE BIER er værd at kæmpe for, så bliv BI-VEN: