Halvdelen af de flyvende insekter i Aarhus er husdyr

Aarhus Universitet eksperimenterer med foto-genkendelse af insekter på byens tage. Af 100.000 foto-genkendelser var over halvdelen af insekterne honningbier – altså husdyr.

Nu må al diskussion ophøre, om hvorvidt fødekonkurrence fra honningbier har en negativ effekt på vilde bier!

Citat:
I studiet blev der fundet over 100.000 insekter på ca. 2.500.000 billeder, og der var ifølge rapporten en bemærkelsesværdig høj frekvens af insekter på billederne.

Omtrent halvdelen af insekterne var honningbier, mens resten fortrinsvis var andre blomsterbesøgende insekter. Undersøgelsen viser, at pollen og nektar fra grønne bytage udgør en ressource for vilde bestøvere.

Det siger sig selv, at når over halvdelen af insekterne i blomsterne, midt inde i en storby som Aarhus, er af én eneste art – så er der noget helt galt!
Halvdelen af al nektar og pollen bliver altså spist af vores husdyr – og så kan ALLE DE ANDRE BLOMSTERSØGENDE ARTER deles om resten.
Men konkurrencen kan jo på ingen måde kaldes fair.
Er der lavvende i madkassen, så dør vilde bier – mens honningbierne blot flyver hjem og bliver fodret med sukkervand.

Forskerne fra Aarhus Universitet eksperimenterer med såkaldt “neutrale netværk” – kunstig intelligens som ved fotogenkendelse kan udpege arter af selv små dyr udfra en hel masse billeder.

Således har man foto-genkendt over 100.000 blomstersøgende insekter på tagene i Aarhus – og 52% af dem vidste sig at være vores husdyr: Honningbierne.
Det kan du læse i studiet HER:

BEBYGGEDE OMRÅDER ER VILDE BIERS NÆST-VIGTIGSTE LIVS-OMRÅDE

Du tror måske, at det vigtigste område for vilde bier er vores landbrugsarealer – fordi de fylder mest – over 60% af vores areal – men sådan er det faktisk ikke.

Det er meget begrænset, hvor mange vilde bier der er i landbrugsland på grund af den intensive dyrkning af jorden – der er simpelthen for lidt bi-mad, kontinuerligt over sæsonen, til at ret mange bestande af vilde bier kan leve der.

Vigtigst er vores NATUROMRÅDER – for der er der meget FORSKELLIG bi-mad – og mange forskellige REDEMULIGHEDER – altså mange forskellige muligheder for, at mange forskellige bi-arter kan trives. Desværre har vi jo så fyldt vores naturområder op med honningbier…375 millioner af dem faktisk, og det er en dårlig idé mener biodiverstitsforskerne: https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/forskere-kommerciel-biavl-i-beskyttet-natur-oedelaegger-biodiversiteten

Næstvigtigst er vores BEBYGGEDE OMRÅDER – for der er mange forskellige blomster i vores haver, parker osv.

https://qz.com/1365290/cities-could-save-the-bees-theyre-healthier-than-farm-bees/

MEN I FORBINDELSE MED AT BLOMSTERNE ER FORSVUNDET I LANDBRUGSLAND, SÅ HAR BIAVLERNE FLYTTET DERES HUSDYR IND I VORES STORBYER OG UD I VORES NATUROMRÅDER.

PLAN Bi har tidligere påpeget, at der er et STIGENDE antal honningbier i vores storbyer – og at det er et problem. Men vi har ikke kunnet sige, HVOR MANGE honningbier der er i disse områder, fordi danske biavlere ikke har pligt til at opgive, hvor mange bistader de har hvor.

Men nu viser dette nye studie altså – på en helt anden måde – HVOR MANGE honningbier man har proppet ind i en storby som Aarhus.

Biavlere har opsat så mange bistader i Danmarks næststørste by, at over halvdelen af de identificerede insekter i blomsterne på byens tage, er vores husdyr.

YDERLIGERE INFORMATION:

Studie fra Frankrig der viser, hvordan store mængder honningbier i Paris påvirker vilde bier negativt:

https://planbi.dk/flere-og-flere-honningbier-i-vores-byer-er-daarligt-nyt-for-vilde-bier/

EU forlanger, at vi registrerer hvor mange bistader vi har hvor, for at Danmark kan få tilskud til sit “biavls-program”. Registrering har været et krav siden 2003 – alligevel registrer vi stadig ikke antallet af bistader:

https://planbi.dk/vi-aner-ikke-hvor-mange-bistader-vi-har-i-danmark-med-mindre-vi-skal-bruge-et-antal-for-at-kunne-soege-eu-midler/

Danmark tillader pt opsætning af over 6.000 bistader i vores §3- og Natura2000-områder.
Det svarer til mindst 375 millioner honningbier i højsæsonen:

LET´S BEE BETTER!

Vilde bier KAN ikke vente!

Alene de seneste 50 år har vi i Danmark mistet 20 arter af vilde bier. 20!

20 arter af vilde bier forsvundet de sidste 50 år

Yderligere 18 arter er lige nu opført som “kritisk truede”, mens andre 17 arter kun er “truede”.

VILDE BIER kan ikke vente på, at nogen i Folketinget maner sig op, og giver befolkningen det, de gerne vil have: Mere dansk natur!

STØT Plan Bi

Hvis du også synes, det er dybt uretfærdigt, at NATUR og VILDE BIER skal trække det korteste strå allevegne, hver gang, hele tiden – så meld dig ind i Plan Bi.
Så støtter du vores arbejde for de bier, der virkelig ER truede af udryddelse: