Biavlere: Reducer antallet af honningbier i London

I en video fra BBC forklarer både en humlebi-forsker og flere biavlere, hvorfor vi bør sikre at der er mad nok til vilde bier, FØR vi mennesker sætter bistader op.

REGULERING AF BIAVL

Shhh. Det er ikke noget, vi taler om i Danmark!

Men andre steder i Europa har man taget hul på den helt nødvendige debat:
HVORDAN FÅR VI REGULERET ANTALLET AF HONNINGBIER, SÅ VI SIKRER, AT DER ER MAD NOK TIL VILDE BIER.

Det gælder blandt andet i Amsterdam, og her kan du se en helt ny video fra engelske BBC, hvor både en forsker fra The Bumblebee Conservation Trust og flere biavlere argumenterer for, at vi først og fremmest må sikrer, at der er mad til VILDE BIER.
https://www.facebook.com/watch/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&v=2345191562314074

Biavler i London, Dale Gibson. Screenshot fra BBC.

Genetablering af uddøde arter

“Vi bør ikke tillade at flere arter uddør, for det er utroligt besværligt, at genetablere arter,” fortæller Doktor Nikke Gammans fra The Bumblebee Conservation Trust, og fortæller om, hvordan man i England har reintroduceret den uddøde Jordboende humle (Bombus subterraneus), ved at få befrugtede dronninger fra Sverige, hvor jordboende humle ikke er truet.
“Det kan lade sig gøre – men det er svært,” fortæller Nikki Gammans:

Dr. Nikki Gammans. Screenshot fra BBC.

Jordboende humle i Danmark

I Danmark er jordboende humle i tilbagegang.

I følge rødlistevurderingen er dens udbredelse nu reduceret til 12 lokaliteter á 2X2 km., og den sjældne humle er kun registreret i Østjylland, Nordøstsjælland og på Bornholm i nylige fund.

Den er helt forsvundet fra Sydjylland, Lolland-Falster og Møn, Nordvestsjælland og Sydsjælland.

Shhh, REGULERING AF BIAVL taler vi ikke om i Danmark!

I Plan Bi har vi i adskillige år forsøgt at få gang i en konstruktiv debat om REGULERING AF BIAVL I DANMARK, men det er ikke noget, man ønsker at debatterer i danske biavlerkredse.
Faktisk står man på hovedet for at forpurre, at offentligheden bliver opmærksom på, at en BI IKKE BARE ER EN BI.

Det lykkedes blandt andet biavlerforeningen at få Naturmødet til at hive en debat om netop dette emne af plakaten i 2022:

Støt Plan Bi´s arbejde for Danmarks VILDE BIER: