Biavlernes årlige salgsfremstød: Lej vores honningbier

Hvert forår kører biavlerforeningen en kampagne for at få flere landmænd, og frugt- og bæravlere, til at leje honningbier til bestøvningen. Det er bare hverken godt for afkastet eller samfundet…

Så er biavlerne atter ude i deres årlige salgsfremstød, for at få danske landmænd, og frugt- og bæravlere, til at leje deres honningbier.
https://bestoeverportalen.dk/wp-content/uploads/2021/01/Bestoevning_i_jordbruget.pdf

Sagen er bare, at den nyeste forskning viser, at honningbierne IKKE er de bedste bestøvere af f.eks. jordbær, squash, blåbær og æbler.
Faktisk er de det stik modsatte.
Opsætning af honningbier skader både vilde bier OG frugtsætningen, viser nyt studie:
https://planbi.dk/opsaetningen-af-honningbier-skader-baade-vilde-bier-og-frugtsaetningen-viser-nyt-studie/
Havejordbier er bedst til æblebestøvning:
https://planbi.dk/havejordbier-er-bedst-til-aeblebestoevning/

Desuden efterlader den såkaldte “bestøvnings-biavl” os med et samfundsproblem:
For hvor skal alle disse udlejnings-honningbier fouragerer, når raps osv. ikke blomstrer?

Først skal biavlerne have kørt antallet af honningbier i hvert stade op i en voldsom fart – så de er mange, når de lejes ud.
Det foregår alle andre steder end i landbrugsland – for der er der INGEN blomster på den tid af året.

Og efter afgrøderne er afblomstret, så skal honningbierne stadig have mad – og det får de alle andre steder end i landbrugsland – for der er der INGEN blomster på den tid af året.

Som det foregår i dag, så er det vores naturområder og vores bebyggede områder, som “fodrer” honningbierne udenfor sæsonen for bestøvningsbiavl…

PLAN Bi mener, at hvis landmænd vil have et øget afkast på måske 5-10% i deres rapsmarker (ved opsætning af honningbier), så må landbruget selv hjælpe biavlerne med at “fodre” bestøvnings-bierne, når afgrøderne ikke blomstrer.
Det kan ikke være naturens blomster, og dem i din og min have, som skal fodre de bier, der bruges til “bestøvningsbiavl”.