Biodiversitet – biavler-style

Med et navn, som er Bæredygtigt Landbrug værdigt, går biavler nu på jagt efter bi-maden i den eneste periode på året, hvor der faktisk er overskud af blomster-mad i Danmark: FORÅRET.

Ørehængende navn – Bee-O-Diversity: https://bee-o-diversity.com/

Men det eneste biodiversitet, der er ved det her projekt, er navnet.

Honningbier har INTET med biodiversitet at gøre – og flere honningbier giver ikke mere biodiversitet.

Honningbien er én art, et husdyr, og faktisk er for mange honningbier en direkte TRUSSEL mod vilde bier:
https://planbi.dk/forskere-honningproduktion-truer-de-vilde-bier/

Når vi ser på den her graf i PLAN Bi, tænker vi:

Skidt at der kun er overskud af mad = gode muligheder for vilde bier om foråret her i Danmark.
Kan vi ikke skaffe flere blomster hele året og begrænse antallet af honningbier, så det bliver godt at være vild bi i Danmark HELE ÅRET?

MEN biavler, William Dalby Brown, manden bag “Bee-O-Diversity”, ser ikke vilde biers problemer, når han kigger på den samme graf.
Han ser et forårs-potentiale af bi-mad, som hans honningbier ikke kan få snablen i – med mindre han holder dem indendørs om vinteren.

Citater fra hjemmesiden:

Vi vil lade bierne yngle om vinteren på samme måde som de gør i de varmere egne og finde en fodersammensætning der giver sunde og stærke individer som effektivt vil kunne bestøve blomsterne i det tidlige forår hvor antallet af bier er få.

I klimakontrollerede rum vil vi udvikle sunde bier, der er klar til at bestøve blomster og indsamle nektar, når der er brug for det ude i naturen…

DER ER BARE IKKE “BRUG” FOR HONNINGBIER I “UDE I NATUREN”.

De eneste, som har “brug” for honningbier, er biavlere og landmænd med kæmpe monokultur-marker.
Der findes ikke én vild planteart i Danmark, som er afhængig af honningbi-bestøvning:

Mens mange biarter er helt afhængige af få bestemte plantearter, så er der ingen vilde plantearter i Danmark, der er afhængige af blot én art af bier.
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/topforskere-her-er-fakta-i-debatten-om-bier

OM BIER

I afsnittet “Om bier” på hjemmesiden, Bee-O-Diversity, kan du læse følgende:

Antallet af bestøvende insekter i naturen er dokumenteret kraftigt og uholdbart faldende overalt i verden. I Danmark og Europa er der desuden også sket et fald i antallet af honningbier over de sidste 30 år.
https://bee-o-diversity.com/om/om-bier

Det er bare heller ikke rigtigt…
Jo, vi har mistet 30% af den flyvende insektmasse de seneste 30 år: https://www.sciencemag.org/news/2017/05/where-have-all-insects-gone
Men antallet af honningbier er, i følge FN-organet, FAO, steget med 45% de seneste 50 år, og også i Danmark bliver der flere og flere honningbier:
https://planbi.dk/voldosom-stigning-i-antallet-af-honningbier/

Ikke nok med at vi har sat honningbier op i alle vores naturområder – vores storbyer er også fyldt godt op med disse husdyr.
For eksempel er over halvdelen, af insekterne på tagene i Aarhus, honningbier:
/https://planbi.dk/halvdelen-af-de-flyvende-insekter-i-aarhus-er-husdyr/

Vi kan ikke forhindre, at folk misbruger ordet biodiversitet.
Men vi kan gøre vores til, at urigtige oplysninger om, og falske anprisninger af, disse husdyrs fortræffeligheder, tilbagevises.

LET´S BEE BETTER!