De eneste bier, du kan redde med pesticidforbud i landbrugsland, er honningbier

Hvis du vil redde VILDE bier. så foregår det i naturområder og vores byer – for i landbrugsland er de ikke!

Det siger næsten sig selv: Hvis du vil redde nogen, så må du gøre en indsats, dér hvor de lever!

Det er derfor, pesticid-forbud i vores moderne landbrugsland ikke hjælper vilde bier en døjt. De levere ikke dér. For det kan de ikke.
Ingen levende organismer kan leve af kun at få mad i 2-3 uger, og derfor kan vilde bier ikke overleve der, hvor vi har store monokultur-marker.
Det er simpelthen ikke nok, at der er masser af mad i et par uger, når der ikke er noget at leve af resten af sæsonen.

De eneste bier, du finder i landbrugsland er de honningbier, som mod betaling køres direkte ind i rapsmarker, kløvermarker, hestebønnemarker osv.

Biavlere sidder selv med nøglen til at få landbruget til at skrue ned for pesticidsprøjten:
De kan bare nægte at leje deres honningbier ud til landmænd, der sprøjter deres marker…

PLAN Bi

Pesticidforbud i landbrugsland redder ingen vilde bier.
Det kan være, det redder nogle honningbier, men de er jo ikke ligefrem truede af udryddelse. Tværtimod bliver der flere og flere af dem i verden – 45% flere siden 2. verdenskrig jfv. FAO. (FN´s fødevare-organ).

Dyppet i honning og rullet i bivoks

EU HAR prøvet opskriften: At redde vilde bestøvere ved en kombination af pesticidforbud og øgede tilskud til biavl – og konstateret at, DET VIRKER IKKE!

HVORFOR skal vi så trækkes med en kampagne som “Save bees and farmers”, som alle mulige do-good¨ers er ude og promovere lige nu?
En kampagne som bygger på……..pesticidforbud og en “helgen-kåring” af honningbier – som igen skal få endnu flere til at sætte landbrugs-bier op allevegne.

Retligt burde kampagnen hedde: “Save HONEYbees and farmers“.

En kampagne som den her er bare dårligt nyt med dårligt nyt på for VILDE BIER!

De tiltag man laver, gavner dem ikke – og samtidig lægger kampagnen op til, at konkurrencen om blomsterføden skal blive endnu større, end den er idag.

PAVELIG VELSIGNELSE TIL HONNINGBIERNE

Her et screenshot fra “Save the (honey)bees”-kampagnen.
Der er “pavelig velsignelse” på vej til husdyr-bierne.

AMEN!

Hvis nogen skulle være i tvivl, så holdes der honningbier omkring de pavelige gemakker i Vatikanet.

Det er ikke altid de mange, der har ret

Så selvom både Noah, Danmarks Naturfredningsforening og senest SF er ude og forsøge at trække stemmer til den her honning-dryppende underskriftsindsamling, så LAD VÆRE at skrive under.
…med mindre du selvfølgelig synes, at vi skal satse hele fremtidens bestøvning på én eneste bi-art?

Red de små sangfugle – hold høns…