Djævlen ligger skjult i detaljen

Læs hvordan biavlerforeningen misinformerer blandt andet landbrugsministeren ved kun at fortælle den halve sandhed om bestøvning af hestebønner.

Forleden lagde landbrugsminister, Rasmus Prehn (S), et begejstret opslag på Facebook, hvor han rå-skamroste biavl og fortalte om alle de fordele ved honningbier, som biavlerforeningen lige havde præsenteret ham for.

Fra Rasmus Prehns Facebook-væg.

For eksempel kunne Danmarks Biavlerforening fortælle, at bestøvning fra bierne kan øge udbyttet af hestebønner med 27 procent.

Rasmus Prehn, landbrugsminister.

…og det er da garanteret også rigtigt – at “biernes” bestøvning kan øge afkastet af hestebønner…
Der hvor misinformationen kommer ind, er når biavlerne får det til at fremstå som om, “bierne” er lig med honningbierne.

Det anbefales at opsætte honingbier til bestøvning af hesstebønner,” konklurderer biavlerforeningen i denne nye video.
Dét kommer de frem til, ved kun at fortælle den halve sandhed om, hvordan forskellige bier agerer i hestebønne-blomsterne – som du kan se og høre HER:

Den halve sandhed

For at forstå hvordan biavlerforeningen “snyder på vægten” i deres fortælling om bestøvning af hestebønne, er det nødvendigt, at du først forstår, at der er forskel på NEKTAR og POLLEN.
NEKTAR er biernes benzin. Det sukkerstof de “flyver på”, og det sukkerstof som mennesker indsamler og sælger som honning.
POLLEN er protein. Det bruger bierne primært til at fodre deres afkom med – de laver pollen-madpakker af det, og giver det til deres æg.
Uddybende forklaring HER: https://planbi.dk/saa-meget-pollen-skal-der-til-for-at-lave-en-ny-bi/

ALLE BIER FLYVER PÅ NEKTAR OG SAMLER POLLEN SOM PROVIANT, på nær han-bier og snyltebier, som ikke deltager i yngel-opfostring, og derfor ikke samler pollen – de har kun brug for “benzinen”.

Foto fra biavlerforeningens video.
  • Her er en honningbi. Den samler masser af POLLEN i hestebønne,” fortæller biavlerforeningen i videoen. (Ja, og det gør alle de andre pollen-samlende bier også!).
  • Her er en havehumle. Dens tunge er så lang, at den kan samle NEKTAR i hestebønne, og når den gør det, så bestøver den også blomsten – men desværre er havehumle sjælden i landbrugsland,” siger fortælleren. (Igen: Rigtigt for så vidt angår den lange tunge. Dét man ikke fortæller er, at honningbier heller ikke kan samle NEKTAR i hestebønne, fordi deres tunger er for korte…)
  • Her er en jordhumle. Dens tunge er for kort til at samle NEKTAR i hestebønne, så den bider hul i kronen, men så bestøver den ikke blomsterne,” fortæller biavlerforeningen. (Rigtigt – ligesom honningbier er jordhumler KORTTUNGEDE BIER. Det man IKKE fortæller er, at jordhumlen stadig skal samle POLLEN – altså bestøver den blomsterne når den samler pollen – ligesom honningbierne – men ikke når den “stjæler” nektar).
  • VUPTI. Bob´s your uncle, og nu fremstår honningbier som uundværlige i marker med hestebønne – selvom man jo faktisk lige har fremlagt beviserne for, at JORDHUMLER er langt bedre bestøvere af hestebønne, fordi de får dækket begge deres behov – de får både NEKTAR OG POLLEN fra hestebønne-blomsterne, mens honningbierne faktisk kun kan samle POLLEN i de her blomster, fordi deres tunger er for korte til at nå NEKTAREN i bunden af kronrørene.
    Derfor er honningbierne altså nødt til at få dækket deres nektar-behov andre steder…

MEN HVORFOR GIDER BIAVLERNE SÆTTE HONNINGBIER OP I MARKER, HVOR DERES HUSDYR IKKE KAN NÅ NEKTAREN?, tænker du måske?
Årsagen er naturligvis, at landmanden betaler biavleren for at sætte honningbier op i hestebønne-markerne.

Du kan læse mere om “Havens længste tunge” HER:
https://planbi.dk/havens-laengste-tunge/

En havehumles tunge kan være op til 1,3 cm. lang.

DU KAN LÆSE HELE MINISTERENS OPSLAG, SAMT VORES KOMMENTARER, HER:

FRA LANDBRUGSMINISTERENS FACEBOOK-SIDE:

I dag var jeg på ude og høre om blomsterne og bierne 😉
Jeg besøgte Grantoftegaard i Ballerup sammen med Venstres Erling Bonnesen, hvor Danmarks Biavlerforening var vært for en rigtig god snak om biavl og honning i Danmark 🐝
Jeg havde virkelig glædet mig til besøget, for honningbier spiller en vigtig rolle i dansk landbrug. Og så fik jeg også lidt af en drengedrøm opfyldt, da jeg kunne iklæde mig en vaskeægte bidragt.
Udover at bierne selvfølgelig laver god dansk honning (og det gør de, kan jeg fortælle. Der var nemlig masser af hammerlækre smagsprøver😋), så er biernes bestøvning også et vigtigt arbejde.
Vidste du for eksempel, at biernes bestøvning gør, at vi får mere ud af en lang række afgrøder? For eksempel kunne Danmarks Biavlerforening fortælle, at bestøvning fra bierne kan øge udbyttet af hestebønner med 27 procent.
�Det er ikke alene godt for landbrugerne, men også for klimaet, når vi får mest muligt ud af vores afgrøder.
Og biernes bestøvning bidrager til at hjælpe dansk landbrug i en mere effektiv og bæredygtig retning, hvor vi så også kan nedbringe importen af sojaprotein – særligt produktionen i Sydamerika kan være forbundet med afskovning.
Derfor har regeringen i landbrugsforhandlingerne også lagt op til at skabe efterspørgsel på græs og kløver til proteinprodukter. Særligt kløver er meget afhængig af bestøverne. Så lidt populært sagt; uden blomsten og bien er der ingen grøn omstilling.
Og for at hjælpe biernes vigtige arbejde på vej er der også udviklet en form for datingportal, som netop skaber kontakt mellem jordbrugere og biavlere.
Tak til Arne T. Henriksen og Rune Havgaard Sørensen fra Danmarks Biavlerforening, Tanja Höper, direktør for Grantoftegaard, biavler på Grantoftegaard Poul Erik Andersen og planteavler Nick Ziegler fra Hyldagergård for at fortælle herlige historier om blomsterne og bierne.

Rasmus Prehn.

Vores svar:

Kære Rasmus Prehn.
Godt nok er du landbrugsminister, men derfor er det alligevel både nedslående og foruroligende at se dig ultra-skamrose et erhverv, uden du overhovedet forholder dig til, at alle erhverv, der lever af at hive ressourcer UD af NATUREN, selvfølgelig kommer med en pris, som “nogen” skal betale.
Firkantet sagt, så koster hvert eneste bistade, vi sætter op, naturen en pris af 33.000 pollen-madpakker OM MÅNEDEN – pollen-madpakker som ellers kunne være gået til div. arter af VILDE BIER:
https://conbio.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12263

1) Så skal vi snakke om, hvilke OMKOSTNINGER den måde vi har biavl på i Danmark har for NATURENS BIER?
(Vi har f.eks. proppet honningbier ind i SAMTLIGE vores naturområder i jagten på øko-honning, fordi det kan ikke produceres andre steder).
2) Skal vi tale om, at udlejnings-honningbier primært bruges til raps-bestøvning? Raps der hverken ender som dyre- eller menneskeføde, da det puttes i div. tanke som BIOBRÆNDSEL, og altså derfor hverken kan afhjælpe soja-import eller afskovning…
3) Skal vi tale om, hvordan hovedparten af den kløver, der bruges som dyrefoder, høstes INDEN BLOMSTRING, og altså hverken kommer vilde- eller honningbier til gavn? Og at honningbier slet ikke KAN bestøve rødkløver, hvis der ikke først har været en humlebi forbi blomsten?
4) Skal vi tale om, hvad en BÆREDYGTIG RETNING betyder, når vi taler om bier, biavl og bestøvning?
5) Skal vi tale om, at der overhovedet ikke MANGLER bestøvning i Danmark, men der tværtimod er FOR MANGE honningbier? (Der er flere honningbier i udbud end der er efterspørgsel efter: https://planbi.dk/tomme-trusler-om-mangel-paa-bestoevning/ ).

For at du aldrig skal kunne sige, at du vidste ikke bedre, så får du hermed en åben invitation til at besøge PLAN Bi´s lille show-have i Jægerspris. (Du behøver ikke klæde dig ud – men du må selvfølgelig godt 😉 ).
Her vil du kunne se yngel/bier af nogle af alle de arter, der ikke er husdyr. Og selvom de ikke er nær så fotogene som honningbier – fordi de får lov selv at bestemme, hvor de vil bo, og fordi de slet ikke bryder sig om at bo så mange sammen – så betyder det altså ikke, at de ikke er vigtige.
(Vigtigere end honningbier er for naturen, faktisk).
MVH/Nina L. Hansen, stifter af PLAN Bi