Du og jeg betaler for nyt honningbi-register. Men vi får ikke adgang til det…

I Danmark har vi overhovedet ikke styr på, hvor mange bistader folk sætter op hvor. Dét burde et nyt register kunne rette op på, men du og jeg får slet ikke lov at kigge med i det nye CBR-register, hvis statistik skal forblive en hemmelighed mellem staten og biavlerne.

Selvfølgelig er det ikke en fordel for vilde bier, når vi mennesker kommer rendende med kasser, hvor der er op til 80.000 honningbier i hver kasse.

Vi ved, at bierne i hvert eneste bistade indsamler så meget pollen, at det ville kunne brødføde 100.000 vilde bier – alene i de tre sommermåneder:


Det eneste biavl betyder for vilde bier, er øget konkurrencen om maden, samt risikoen for at flere bi-sygdomme kan smitte fra de holdte honningbier til naturens vilde bier!

Derfor er det selvfølelig af afgørende betydning, at vi ved, HVOR MANGE honningbier biavlre sætter op – og HVOR.

Dét skulle der kunne komme styr på, når Landbrugsstyrelsen i foråret 2024 præsenteret et nyt register, Centralt Bigårdsregister, eller CBR i daglig tale.
Alle biavlere får pligt til at registrere deres honningbi-stader i registret – men disse oplysninger får ikke lov at gøre os klogere, for det er “biavlernes register”, fastslår Landbrugsstyrelsen.

Ved hjælp af en aktindsigtsanmodning har Plan Bi fået oplyst, at det nye CBR kommer til at koste 2,4 millioner, og at “projektomkostninger for det nye CBR ligger indenfor Landbrugsstyrelsens budget”.
Det er altså det offentlige, du og jeg, der betaler for registret.

Derfor ønsker vi selvfølgelig at få vide, om vi – offentligheden – vil få adgang til det nye register, så vi sendte endnu en aktindsigtsanmodning.
Men svaret er NEJ!
Offentligheden får IKKE adgang til det nye register – for det er biavlernes register!

Her er det svar, vi har modtaget fra en “akademisk medarbejder” i Landbrugsstyrelsen:

“I lighed med svarene til en række af dine tidligere aktindsigtsanmodninger til det gamle Centrale BigårdsRegister (CBR), tillader vi os at gentage, hvad vi tidligere har oplyst dig om, nemlig at også det nye CBR bliver udviklet i forhold til at sikre sundhed hos bierne. Det er biavlernes system til at registrere deres bier af hensyn til at sikre sunde bier. Det obligatoriske krav om, at biavlerne skal registrere sig, er en del af EU’s nye dyresundhedslov, der blandt andet skal være med til at forebygge og bekæmpe dyresygdomme. Bigårde skal derfor registreres, så det bliver hurtigere og nemmere at spore og afgrænse smitsomme sygdomme og skadegørere blandt bier.
I det nye CBR vil der ligesom i det gamle CBR være offentlig adgang til informationer om udbrud af skadegørere og renparringsområder.”

Landbrugsstyrelsen ignorerer altså fuldstændigt, at Danmark har været forpligtet af EU-lovgivning til at have et lovpligtigt register over antal bistader SIDEN 2003 – en betingelse for, at EU vil udbetale landbrugsstøtte til de nationale biavlsprogrammer. Der er altså tale om, at Danmarks biavlere har fået udbetalt landbrugsstøtte i over 20 år – uden at opfylde betingelserne for at få det!

Og Landbrugsstyrelsen har så åbenbart også glemt at fortælle det firma, som skal lave registret, at det slet ikke handler om “antal bistader”:

Forhistorien

  1. I 2003 indfører EU et krav om, at alle medlemslande skal have et lovpligtigt register, hvor alle biavlere skal registrere deres honningbi-stader. Hvorfor? Fordi EU udbetaler landbrugsstøtte til de nationale biavlsprogrammer efter, hvor mange bistader der er i hvert land.
  2. Men Danmark har aldrig lavet sådan et register. I stedet er det åbenbart lykkedes os at få tilskud ud fra estimerede tal fra Aarhus Universitet.
  3. Biavlsprogrammerne får tilskud for to år ad gangen. Det vil sige, at hvert andet års “antal bistader” er altafgørende for to års tilskud – mens hvert andet års “antal bistader” ingen økonomisk betydning har for biavlererhvervets landbrugsstøtte.
  4. Det giver ikke udsving i Danmarks “antal bistader” i mange år. Men da Plan Bi i 2016 begynder at henlede alles opmærksomhed på, at det altså IKKE er win-win for os OG for naturens bier, når mennesker sætter bistader op, så begynder vi at se store udsving i, hvor mange bistader Danmark siger til EU, at vi har.
    Høje tal i de år, hvor antallet af bistader bruges til at udregne landbrugsstøtte ud fra – meget lavere tal i de mellemliggende år:
Antal bistader indberettet til EU fra Danmark.


Det her er jo ikke tal, vi har grebet ud af luften.
De er taget direkte fra EU´s egne opgørelser.
Bemærk: Der er ingen andre lande, hvis “antal bistader” kører op og ned som en yoyo:

I 2016 går biavlerforeningen ud og påstår offentligt, at der kun er 100.000 bistader i Danmark.
Tankevækkende, når biavlsprogrammet samme år modtager EU- og statsstøtte for 150.000 bistader…

Lovpligtigt register

Det har faktisk været lovpligtigt for biavlere, at registrere deres bistader i det gamle CBR-register de seneste tre år.

Men ved – igen – at søge aktindsigt har Plan Bi fået oplyst, at der både i 2021 og 2022 kun var registreret omkring 50.000 bistader i registeret:

Er antal bistader en statshemmelighed?

Mens alle og enhver kan slå op, hvor mange malkekøer, slagtesvin eller høns der er i Danmark, så er det, efter otte års gravearbejde, endnu ikke lykkedes Plan Bi at få oplyst et troværdigt tal på, hvor mange bistader biavlere sætter op i her i landet!

Her kan du læse om nogle af de benspænd og obstruktioner, som vi har været udsat for i årenes løb:

Et fuldstændigt ureguleret erhverv

INTET sted i historien finder du bare ét bevis på, at mennesket er i stand til at lægge bånd på sig selv i forhold til naturen, når der er penge involveret.

I Danmark er det udelukkende folks hang til honning og bi-indtægt, der styrer, hvor mange bistader der sættes op – og vi kan ikke engang få at vide, hvor mange det drejer sig om!

Plan Bi kæmper for vilde biers overlevelse, og det er simpelthen utopi at bilde sig selv ind, at antallet af flyvende husdyr vi sætter op, ikke har en betydning for, hvor mange vilde bier, der er i stand til at finde føde nok – og altså reproducere sig!
Derfor er vi, som samfund, nødt til at regulere, hvor mange bistader vi vil have stående – og hvor.

Det er selvfølgelig derfor, biavlererhvervet IKKE er interesseret i, at offentligheden får at vide, hvor mange bistader, de rent faktisk sætter op.

Men det er jo svært at få bukserøven til at holde, når man får mere i landbrugsstøtte, jo flere bistader man sætter op – men man samtidig gerne vil bilde befolkningen ind, “at det er godt for biodiversiteten, når vi sætter bistader op – og hvis I ikke tror på det, så har vi i øvrigt ikke sat nær så mange bistader op, som vi får tilskud til….”

Det kræver ikke så meget fantasi at forestille sig et erhverv, som agerer på den her måde – selvfølgelig hytter de da deres medlemmers økonomiske interesser.
Men det er noget sværere at forstå, at universiteter, styrelser og ministerier hjælper et erhverv med at skjule helt simpel statistik for offentligheden!

Vilde bier KAN ikke vente!

Alene de seneste 50 år har vi i Danmark mistet 20 arter af vilde bier. 20!

Yderligere 18 arter er lige nu opført som “kritisk truede”, mens andre 17 arter kun er “truede”.

VILDE BIER kan ikke vente på, at nogen i Folketinget maner sig op, og giver befolkningen det, de gerne vil have: Mere dansk natur!

STØT Plan Bi

Hvis du også synes, det er dybt uretfærdigt, at NATUR og VILDE BIER skal trække det korteste strå allevegne, hver gang, hele tiden – så meld dig ind i Plan Bi.
Så støtter du vores arbejde for de bier, der virkelig ER truede af udryddelse: