Er der forsvundet næsten 100.000 bistader i Danmark på ét år?

51.449 bistader er registreret i Danmark per 27. september i år, har landbrugsminister Rasmus Prehn oplyst. Men Aarhus Universitet har anslået, at der var 144.000 bistader opsat i 2020. Hvor er alle de bistader forsvundet hen?

I april i år blev det lovpligtigt for alle biavlere, at registrere deres bistader i CBR – Centralt Bigårdsregister.

Men her, næsten et halvt år efter det blev lovpligtigt, er der kun registreret godt 51.000 bistader i CBR.
Det oplyste landbrugsminister Rasmus Prehn i et udvalgsspørgsmål 13. oktober 2021:
https://planbi.dk/landbrugsstyrelsen-har-loejet-os-lige-op-i-ansigtet-i-to-aar/

Men Aarhus Universitet, der de sidste 18 år har stået for Danmarks indberetninger over “antal bistader” til EU, har skønnet, at der i 2020 var 144.000 bistader sat op her i landet.

Antal bistader Danmark har indberettet til EU i tusinde.
2021 dækker det antal, som pr. 27. september er registreret i CBR.

Der er altså næsten forsvundet 100.000 bistader på ét år.
Eller også betyder det, at 2/3 af landets biavlere er fuldstændigt ligeglade med, at det er LOVPLIGTIGT at registrere sine bistader?

Det kommer til at koste

Biavlerne står nu med et seriøst problem, som kommer til at ramme dem lige i nakken.
Hvis de ikke registrerer deres bistader, så kommer det til at gå ud over både deres EU-tilskud og statstilskud fordi:

EU udbetaler tilskud til de Nationale Biavlsprogrammer efter de officielle tal for “antal bistader”.

Senest fik det danske biavls-program 4 millioner kroner fra EU – som staten dobler op til altså 8 millioner i alt.
Det tilskud fik de på baggrund antal bistader i 2019 – hvor Danmark har indberettet, at vi havde 152.000 bistader.
(Biavlsprogrammet får tilskud for to år ad gangen).

Næste budgetår, hvor EU fastsætter tilskud, må altså være 2021 – og der viser de officielle tal nu, at der kun er 51.449 bistader i Danmark – altså må EU-tilskuddet altså blive beskåret med næsten 2/3.

Det skal da nok vække bi-gejstring…

Du kan se både Danmarks, og de andre EU-landes indberetninger, om antal bistader fra 2003 til 2018 i artiklen her:
https://planbi.dk/det-er-18-aar-siden-vi-skulle-have-haft-et-offentligt-register-over-honningbier-i-dag-skulle-vaere-dagen-hvor-vi-fik-det/