Hvad er det, vi skal bevare? 50 års “kulturarv” eller millioner af års biodiversitets-arv?

NATURNATIONALPARKER. Med udpegningen af tre nye naturnationalparker starter også biavlernes klagesang over, at det bliver forbudt at producere honning i disse naturparker: Vi taber både “kulturarv” og “fjerner biodiversitet”, påstår biavler.

“Det er meget trist. Det er min families kulturarv der bliver påvirket af det,” siger biavler, Mathias Hvam, i indslag på TV2Midtvest og artikel på DR hvor han postulerer, at det kan koste hans virksomhed livet.

Man må spørge sig selv:
Hvorfor laver vi naturnationalparker i Danmark?
Er det for at bevarer nogens “familietradition”?
Eller er det for at give BIODIVERSITETEN en tiltrængt håndsrækning?

PLAN Bi

At det, at det ikke længere vil være tilladt at producerer honning i vores nye naturnationalparker, skulle ødelægge Mathias Hvams families “kulturarv”, er nu noget af en påstand.

Hans bedstefar var medstifter af Jakobsens A/S – Danmarks uden konkurrence største leverandør af honning, som tidligere hed: Jakobsen og Hvam A/S.
Så mon ikke lige denne families “honning-kulturarv” er sikret?

Nu er det ikke, Jakobsen A/S, som Mathias Hvam påstår må dreje nøglen om, hvis han ikke fortsat kan få lov at fodre sine husdyr i den kommende Naturnationalpark Stråsø Plantage. Men det betyder selvfølgelig, at én af hans virksomheder, HF Økohonning, får et problem.

HF Økohonning er konstrueret til formålet – at producerer økohonning.
Men der ER ikke andre steder, man kan producerer økohonning i Danmark, end i vores NATURområder.
(Som det ses af dette kort fra Landbrugsstyrelsen: https://kms.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=321c6f58ceb1460b8eb0aba5b3e7c8ab )

HF Økohonning er nu kun et “bi-ting” i Mathias Hvams honning-imperium. Dronningen er Aulum Biavlscenter, der i øvrigt bor dør om dør med Jakobsen A/S.
På Aulum Biavlscenters hjemmesiden kan du læse følgende:
“For at sprede muligheden for afsætning af honning, startede vi et forsøgsprojekt i økologisk biavl. Forsøget lykkedes og vi har etableret en nyt firma HF Økohonning. For at have drift og materiel adskilt drives HF Økohonning fra en anden ejendom.”

Er honningbier = biodiversitet?

“Man vil fjerne biodiversitet, hvis honningbierne bliver bandlyst fra naturnationalparkerne,” siger Mathias Hvam i indslaget:
https://www.tvmidtvest.dk/holstebro/naturnationalpark-i-straasoe-plantage-kan-koste-mathias-familievirksomhed-det-er-meget-trist

Men honningbien er jo netop IKKE et vildt dyr i Danmark længere – og altså ikke en del af vores biodiversitet.
Vores vilde honningbier uddøde engang i 1980erne.
Og der er ikke én vild plante i Danmarks, som er afhængig af bestøvning af netop en honningbi.
Vores vilde natur har lige så meget brug for honningbier, som en fisk har brug for en cykel!

Der er altså ikke en eneste biodiversitetsmæssig grund til, at vi fortsat skulle tillade opsætning af honningbier i de kommende NATURnationalparker – tværtimod.
Studie efter studie viser, at høje koncentrationer af honningbier lægger yderligere pres på vores i forvejen trængte, VILDE, blomstersøgende insekter – heriblandt vilde bier.

Den nyeste rapport fra Aahus Universitet om trusler mod, og virkemidler for, vilde bestøvende insekter anbefaler i øvrigt også, at naturområder FRIHOLDES for biavl:

Ok, al anden produktion skal ud…

“Jeg kan godt forstå, at man vil udelukke kvæg og sprøjtning af marker inde i naturområder, men jeg kan ikke forstå, at man vil fjerne honningbier, for de er en del af den danske natur,” siger biavler Mathias Hvam i indslaget på TV2MidtVest.

Og jo – det er da også rigtigt, at vi engang havde VILDE honningbier i Danmark, som derfor var en del af den danske natur – men de er uddøde!

Og dengang vi havde vilde honningbier, der boede de altså ikke sådan – 20 bi-familier lige klods op og ned ad hinanden – som man kan se at Mathias Hvams honningbier gør det i den kommende NNP Stråsø Plantage:

Erhvervsbiavl har INTET med “dansk natur” at gøre.
Men det er ikke honningbien som dyr, der er problemet for naturen.
Det er MÆNGDEN af honningbier:

Vil vi VILDE BIER det godt i vores kommende NATURnationalparker, så er det 0 honningbier, der er vejen frem.

Der vil altid være fødekonkurrence mellem dyr, der i bund og grund lever af det samme – her pollen og nektar.
Men det mindste vi kan gøre for vores bi-biodiversitet er da, at holde vores produktionsdyr væk – bare enkelte steder her i landet – og det må da især gælde NATURnationalparker?!?

Link til indslag fra TV2Midtvest:
https://www.tvmidtvest.dk/holstebro/naturnationalpark-i-straasoe-plantage-kan-koste-mathias-familievirksomhed-det-er-meget-trist
Link til artikel på DR: https://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/husdyr-ikke-velkomne-mathias-honningbier-forment-adgang-til-nye

LET´S BEE BETTER!

STØT PLAN Bi

Hvis du også synes, det er værd at kæmpe for de mest truede dyr i Danmark, så støt Plan Bi.
Vi har nu i snart 10 år kæmpet for de bier, som der ikke er penge i.