Hvorfor er ikke en eneste bi-art fredet i Danmark?

Insekterne er på spanden! Over halvdelen af vores vilde bi-arter er i tilbagegang, og mange er allerede uddøde. Alligevel finder du ikke én eneste art af bi i Danmark, som nyder statens beskyttelse – det skulle da lige være honningbierne…

To mænd idømmes bøder for jagt på fredede sommerfugle:
EB 08.03.20: https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/maend-draebte-fredede-sommerfugle-i-aarevis/8037197
Til gengæld kan en kommune ustraffet hyre en skadedyrsbekæmper og udrydde hele kolonier af vilde bier:
DR 26.06.19: https://www.dr.dk/nyheder/indland/kendt-naturformidler-raser-over-bi-aflivning-gennemfoert-ignorant

DET BETYDER NOGET FOR ET VILDT DYR I DANMARK, OM MAN ER FREDET ELLER EJ…

“Alle vilde pattedyr og fugle er fredede, med mindre der er givet tilladelse til at jage dem i jagtloven.
Desuden er alle krybdyr og padder samt 13 arter af insekter beskyttet af en særlig fredning. Det gælder også nogle truede plantearter, bl.a. alle orkideerne.”

Ovenstående kan du læse, hvis du søger oplysninger om fredninger på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Ikke én biart er fredet, selvom den seneste opgørelse over rødlistede dyr i Danmark viser, at over halvdelen af vores bi-arter er i tilbagegang:
https://planbi.dk/over-halvdelen-af-vores-vilde-bi-arter-er-i-tilbagegang/

Det virker som om, staten er gledet HELT ned i honningkrukken!
Der mangler kun at blive lagt fedtpapir over krukken, og snørret til med Randersreb, så vil skandalen være komplet:
Honningbierne og deres mennesker vil få monopol på bestøvningen af alle vores vigtigst fødevarer, for snart vil næsten alle “de andre” biarter være væk – eller optræde i så lille antal, at de nærmere skal betegnes som “museumsgenstande” – hvis vi altså ikke sadler helt om i en hvis fart!

“Urealistisk”. “Komplet langt-ude konspirationsteori”, tænker du måske? (Og “hetz” råber biavlerne…).
Men sandheden er, at der nærmest ikke er nogen steder i det her land, hvor der IKKE fodres honningbier og høstes honning.

Og det ER et problem: https://planbi.dk/forskere-honningproduktion-truer-de-vilde-bier/

Fra Christiansø til Skagen. Fra Vadehavet til hovedstaden. Danmark er plastret ind i honningbier.
Vi kender kun til to småøer – Sprogø og Æbelø – hvor der ikke er honningbier.
…og nå jo, så selvfølgelig ved Harboøre Tange og på den tidligere Cheminova-grund i Vestjylland. Men at der ikke er honningbier der skyldes udelukkende det faktum, at INGEN biavlere er interesserede i at høste honning lige der – for der er jo gift i jorden…!

Dét betyder til gengæld, at på Harboøre Tange finder du en af landets eneste tilbageværende, livskraftige populationer af den nærmest udryddede enghumle, Bombus veteranus. For lige der er der nemlig IKKE konkurrence om maden fra honningbier.
Jo, jo, der er selvfølgelig konkurrence fra andre, vilde bi-arter – men de rykker jo ikke ind i de million-antal, som deres forkælede kusiner, honningbierne, gør det. Der er altså mellem 60 og 80.000 honningbier i hvert stade, når sommeren er på sit højeste!

Så på skamstøtten over dansk miljøpolitik stortrives en af Danmarks udrydelses-truede bier: Enghumlen.

Enghumle på sin yndlingsblomst, rødkløver. Foto: Morten DD Hansen

NÆRMEST UDDØD – MEN IKKE FREDET

Hvis vi nu holder os til enghumlen, så var den engang udbredt i næsten hele landet.
Den har aldrig været almindelig, men i dag skal selv garvede biologer lede med lys og lygte, for overhovedet at få en enkelt enghumle at se.
Der menes at være under en håndfuld små pletter tilbage i Danmark, hvor du kan være så heldig at støde ind i en enghumle.

Alligevel er denne smukke, pelsede bi ikke fredet i Danmark – og det er der faktisk ikke én eneste bi-art, der er!

Herunder kan du se Miljø- og Fødevareministeriets liste over fredede insekter i Danmark:

JAMEN, HVAD SÅ MED NOGET NATURA2000-BESKYTTELSE?

“Natura 2000-områderne er udpeget med henblik på at beskytte en række truede, sjældne eller karakteristiske dyre- og plantearter og naturtyper”, skriver ministeriet på sin hjemmeside.
Fuglene har deres helt egen fane – måske finder vi bierne, hvis vi leder under “dyr”?

NIX!

STADIG INGEN BIER OG HELLER INGEN INSEKTER – MEN MÅSKE UNDER “HVIRVELLØSE DYR”?

BINGO! HER FINDER DU INSEKTERNE – MEN STADIG INGEN BIER:

Der er op til flere arter af biller, snegle og krebs på listen og fem guldsmede-arter og fem sommerfuglearter – men ikke én eneste biart!

Det må undre, at bierne lader til at være et af de eneste dyr, hvor ikke én art er værdig til fredning!

Man kunne få den grumme tanke, at ”nogen” synes, at det ville være “uheldigt”, hvis man retter søgelyset mod VILDE BIER?

“Nogen” har også en særlig interesse i, ikke at rette søgelyset mod vilde bier i vores allesammens §3- og Natura2000-områder.
”Nogen” kunne for eksempel være de biavlere, som hvert år har lov til at slippe 375 millioner honningbier løs på netop §3- og Natura2000-floraen?
Staten tillader opsætning af 6.278 bistader i §3- og Natura2000-områder:


“Men disse biavlere har vel ikke det sidste ord i Miljø- og Fødevareministeriet?”, tænker du måske.

Om det er “det sidste ord”, eller ALLE ord, er såmænd hip som hap.
Virkelig deprimerende bliver “bi-sagen” for alvor, når du går ind i samme ministeries “Artsleksikon”:

Jubiiiii – eller noget.
Minsanten om ikke “bierne” endelig dukker op her i statens “artsleksikon”.

Godt nok under fotoet af en honningbi (men det er man jo vant til at se) – og godt nok ved siden af den asiatiske hveps, som ALDRIG er registreret i Danmark – men som biavlere frygter mere end corona-virus.

Ikke desto mindre; her optræder den første indikation af, at staten godt er klar over, at vi trods alt har/har haft næsten 300 arter af bier i Danmark:

Men jubiii-jublen er kortlivet!

For det virkelig chok kommer først, når du læser, hvad staten så har at sige om “bierne” i Danmark.

To små afsnit om VILDE BIER – og så følgende påstande om/reklame for den eneste af alle bi-arter, som med statsgaranti IKKE er i fare for at uddø – honningbien.
Den bi som udelukkende optræder som husdyr her i landet, efter den sidste VILDE honningbi stemplede ud engang tilbage i ´80erne, står der masser om.

Disse klip er sakset direkte fra Miljø- og Fødevareministeriets “Artsleksikon” om bier:

NEJ! BIERNES BESTØVNING ER OVER EN MILLIARD VÆRD – IKKE HONNINGBIERNES!

HVORFOR GIVER STATEN HONNINGBIERNE HELE ÆREN FOR BESTØVNINGEN?

“TRUSLER”…….MOD HONNINGBIERNE?

Vi har lige præcis så mange honningbier i Danmark, som biavlere har lyst til at sætte op! Det er nemlig et fuldstændigt ureguleret erhverv.

Det eneste der påvirker antallet af honningbier i Danmark, er, hvor mange mennesker der har hang til honning og bi-indtægt!

OPRETTE RESERVATER……FOR HONNINGBIER?!?

…OG SÅ LIGE ET PAR “NYTTIGE” LINKS OM “BIER” – FRA STATEN TIL DIG:

Tilbage er der kun én ting at sige:

STØT PLAN Bi´s ARBEJDE FOR VILDE BIER – FOR DET LADER TIL, AT ALLE ANDRE ARBEJDER FOR HONNINGBIER!

https://planbi.dk/bliv-bi-ven/