Kun hver 3. honningbi er registreret

To år efter det blev lovpligtigt at registrere alle sine bistader, står der kun godt 50.000 bistader i CBR-registret. Men biavlerne henter stadig EU- og statstilskud for næsten det tredobbelte antal bistader.

Tilskud til det nationale biavlsprogram fastsættes af EU efter, hvor mange bistader hvert enkelt land indrapporterer, de har.
Jo flere bistader – jo flere penge.
Når tilskuddet fra EU lander, er de enkelte lande forpligtede til at fordoble tilskuddet.

Biavlererhvervet er altså interesserede i, at der bliver indrapporteret MANGE danske bistader.
Men samtidig er man ikke interesserede i, at organisationer som Plan Bi påpeger, at MANGE bistader er en DÅRLIG IDÉ for vilde bier og andre bestøvere, fordi honningbierne konkurrerer med alle de andre om de sparsomme blomsterressourcer i vores moderne landskab.

Derfor er antallet af bistader i Danmark omgivet af så meget røgslør – man ønsker både høje og lave tal på samme tid, og man ønsker slet ikke, at nogen skal gave i dem!

Så her får du nogle af de meste hemmelige tal i Danmark. I hvert fald hvis de skal bedømmes efter, hvor svære de har været at fremskaffe!

Plan Bi har skrevet så mange aktindsigtsanmodninger til Landbrugs- og Fødevarestyrelsen, at vi har tabt overblikket over, præcis hvor mange.
Hvor mange honningbier der er i Danmark, er nærmest en statshemmelighed!

LOVPLIGTIGT AT REGISTRERE SINE BISTADER

Siden 2003 har EU forlangt, at medlemslandene har et LOVPLIGTIGT, NATIONALT REGISTER OVER ANTAL OPSATTE BISTADER.
Men Danmark gjorde det først lovpligtigt at registrere sine bistader 21. april 2021. Det skal foregå i CBR – det Centrale Bigårdsregister.

Trods dette har Danmarks nationale biavlsprogram modtaget million-støtte fra EU alle årene.
Antallet af bistader, vi påstår overfor EU, vi har, er opgjort efter et skøn fra agroafdelingen på Aarhus Universitet – et skøn som beror på optællinger på UNDER 2% AF DANMARKS AREAL!
(I 2022: 708km2 af DK´s små 43.000km2 areal).

De blå søjler angiver, hvor mange bistader DK har opgivet til EU, vi har. De gule søjler indikerer, hvor mange bistader der er registreret i CBR.

DET NATIONALE BIALVSPROGRAM FÅR PENGE FOR TRE GANGE SÅ MANGE BISTADER, SOM DER ER REGISTRERET I DET LOVPLIGTIGE REGISTER!

I år er tilskuddet til det nationale biavlsprogram endda steget med OVER 70%, i forbindelse med at EU´s landbrugsstøtte er overgået til det såkaldte CAP-system:


Der er simpelthen noget helt galt med de her tal – men hvad?

Har vi her at gøre med et erhverv, hvor 2/3 nægter at følge loven?
Eller henter det danske biavlsprogram et ulovligt stort tilskud fra EU og staten?

Der er kun de to muligheder!

Vi kan ikke kun have 50.000 bistader i Danmark, men hente tilskud fra EU og staten som havde vi det tredobbelte.
Eller kan vi?

STØT PLAN Bi

Hvis du også synes, det er værd at kæmpe for de mest truede dyr i Danmark, så støt Plan Bi.
Vi har nu i snart 10 år kæmpet for de bier, som der ikke er penge i – og de har brug for din hjælp!