Man finder under halvt så mange forskellige biarter om året, som man gjorde i 50´erne

Verdens bi-biodiversitet er i frit fald. Flere og flere leder efter bier – men man finder stadigt færre forskellige biarter.

I 1950´erne blev der i gennemsnit registreret 22.000 fund af bier om året i verden.

I 2010´erne blev der i gennemsnit registreret 37.000 bi-observationer om året.

Forskellen er, at i 50´erne dækkede de 22.000 årlige fund over ca. 1.900 forskellige biarter om året.
I 10´erne dækkede de 37.000 årlige fund kun over 860 forskellige biarter om året i gennemsnit.

Altså et fald fra 1.900 forskellige biarter om året til 860 – selvom flere og flere leder efter dem.

Det leder i følge artiklen i ScienceNews til den konklusion, at der kun kan findes omkring 3.400 forskellige arter af bier i verden lige nu – selvom vi ved, at vi på et tidspunkt har haft omkring 20.000 forskellige biarter i verden.

Læs hele artiklen HER: https://www.sciencenews.org/article/collectors-find-plenty-bees-fewer-species-than-1950s

De sorte 90´ere

Alt tyder på, at bi-biodiversiteten lå nogenlunde stabilt fra 50´erne og op til 90´erne, hvor der kom et stort dyk i antallet af forskellige biarter.

I Danmark viste den nye rødlistevurdering af vores vilde bi-arter, at verdens-tendensen også passer på danske forhold.
Over halvdelen af vores vilde biarter er i tilbagegang: http://planbi.dk/over-halvdelen-af-vores-vilde-bi-arter-er-i-tilbagegang/

Spørgsmålet er, om der skulle være enkelte arter, som stadig har små, løsrevne populationer, som vi kan nå at rede?

Skulle vi i det mindste ikke gøre forsøget?

STØT PLAN Bi

Hvis du også synes, det er værd at kæmpe for de mest truede dyr i Danmark, så støt Plan Bi.
Vi har nu i snart 10 år kæmpet for de bier, som der ikke er penge i.