NY BESTØVERSTARTEGI: ER MILJØMINISTEREN DYPPET I HONNING OG RULLET I BIVOKS?

En kommende bestøverstrategi lavet FOR, OM og AF biavlere. Det kan kun kaldes en narresut!

“Bierne” er truede – red honningbierne. Hvor længe skal vi kører på den slidte klinge?

Man skulle tro, at når politikerne endelig tager fat om problemet: At vi har mistet 3/4 af den flyvende, vilde insektmasse på under 30 år – så ville der komme forslag til løsningsmodeller, der batter.

I stedet spiller miljøministeren nu ud med et forslag til en bestøverstrategi, som ikke med ét ord nævner et af de største problemer for vores VILDE, BLOMSTERSØGENDE INSEKTER:
At vi har fyldt alle vores naturområder op med honningbier.
Opsætning af honningbier betyder to ting for vilde bier:
Ekstra konkurrence om føden og risiko for sygdomsspredning fra husdyr til de vilde. Der er ikke noget win-win over den situation!

FOR AT UNDERSTREGE POINTEN – EN LILLE VIDEO FRA MINISTERIET AF….HONNINGBIER! 🤢

https://www.facebook.com/MFVMDK/videos/2235539223217540/?__tn__=%2CdkCH-R-R&eid=ARBrIqEgnthED7sKw-M2eaBy2ZznRstI5xQEhcH2aTwi6WFxv_tfLm6jrtxAEKAqvioRStiSHM5j6t4m&hc_ref=ARS08S_Y1_xJ5K5R-vM1zmMseUnEuv8UJyI4K1gYnQnz063qDTH8jjApCXY5AVl62gQ&fref=nf&hc_location=group

375 MILLIONER husdyr.
6.278 bistader.
Så mange honningbier giver staten biavlerne lov til at sætte op i vores §3- og Natura2000-områder:

 

PLAN Bi: Det her udspil svarer til at lade Dansk Fjerkræ Raad være med til at bestemme en ny strategi for vadefugle!

Læs Lea Wermelins udspil her: National bestøverstrategi skal beskytte bier bedre

Og du kan være helt sikker på, at biavlerforeningen har været med helt inde i maskinrummet, for de udsendte deres pressemeddelelse nærmest samtidigt med ministeriets, og biavlerne er, sjovt nok, ekstatiske – de har fået det, lige som de gerne ville have det:

https://www.biavl.dk/presse/pressemeddelelse/pressemeddelelse-bien-og-blomsten-faar-en-plan/

Ikke ét ord står der om fødekonkurrence i ministerens udspil

Miljøminister Lea Wermelin (S).

Der diskes op med pesticidforbud til højre og venstre – for eksempel i roe-marker, hvor der jo for pokker ikke ER nogen bier – hverken honningbier eller vilde bier! Fordi roer høstes før de blomstrer…
Jamen, forbyd da gerne neonicotinoider alle vegne – for grundvandets skyld – men lad være med at bilde os ind, at I gør det for “biernes” skyld! Hvorfor er roemarker overhovedet nævnt i en bestøverstrategi?

Og så på golfbaner?!?
Jammen, herre du milde – dem har vi jo også fyldt op med honningbier:
https://www.biavl.dk/presse/pressemeddelelse/golfbaner-giver-nye-muligheder-for-bier/

HVAD skal vi med en “bestøverstrategi”, som handler om at redde honningbier? Den eneste bi-art som vi ved med sikkerhed IKKE er truet af udryddelse.
Verden har fået 45% flere honningbier de seneste 50 år.
Hvorfor skal vi bruge så meget som én linje eller én øre på at redde et husdyr, som ikke er truet – og som oven i købet er en TRUSSEL mod vilde bier?
(Ikke en trussel som dyret “honningbi”, men en trussel i kraft af det massive antal honningbier, som vi sætter op i dagens Danmark).

Hvordan kan man overhovedet lave en bestøverstrategi, uden at tage fat om nældens rod:

HVOR MANGE HUSDYR HAR VI PLADS TIL, HVIS VI FORTSAT VIL HAVE VILDE BIER I DANMARK?
HER KAN DU SE: HVORNÅR DER MANGLER BI-MAD I DANMARK – ALTSÅ HVORNÅR DER ER MEGET KONKURRENCE OM FØDEN

At gøre det rigtige kræver stort politisk mod.

Læs her hvad der skal til, hvis vi skal gøre det rigtige først: https://planbi.dk/regeringen-har-de-gode-intentioner-for-biodiversiteten-men-har-de-modet/

Vi kan fortælle politikerne, hvad der er det rigtige at gøre. Men har de modet til at gennemføre det?