PLAN Bi på Frederiksberg

Mød seniorforsker Beate Strandberg og PLAN Bi på Frederiksberg 16. maj.

Det kan godt være, at der er falke i Frederiksbergs byvåben, men på onsdag handler det altså om bier:

Den 16. maj kl. 10.00 går startskuddet, som skal gøre Danmarks mindste kommune “Bi-Venlig” – og alle er velkomne.

KORT TIL HVOR DET FOREGÅR HER

-Frederiksberg skal gå forrest og hjælpe bier og bestøvning.
Sådan tænkte Balder Mørk Andersen, rådmand på Frederiksberg, i vinters.

-Jeg tror, at vi med denne beslutning rammer direkte ned i tidens grønne ånd, hvor mange gerne vil gøre, hvad de kan – i det små. Men som bekendt siger man jo, at mange bække små gør en stor å.
Jeg betragter dette som en meget glædelig, grøn bi-sejr for SF på Frederiksberg. Jeg har svært ved at dæmpe min “bigejstring”, siger Balder Mørk Andersen med er glimt i øjet.

Efter den officielle indvielse ved konservativ borgmester, Jørgen Glenthøj, Biavlerforeningen og PLAN Bi, vil skolebørn og borgmesteren i fællesskab så blomster.
Samtidig kan du få en snak om vilde bier og bestøvning med en af Danmarks førende på området – seniorforsker ved Aarhus Universitet, Beate Strandberg.

 

-Byen er et af de vigtige levesteder for bier i dag; derfor er det ekstra vigtigt at der i byen er gode levesteder. Det betyder at der er uforstyrrede steder, hvor der kan være reder, og at der også er blomsterrige områder, hvor bierne kan søge føde. Hvis bierne skal beskyttes, er det vigtigt at kommuner og haveejere ikke bruger pesticider. Tiltag, der giver flere blomster i et pesticidfrit miljø, er meget væsentlige for bier og derfor også for bestøvning, siger Beater Strandberg.

Beate Strandberg er seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, og arbejder med forskning og rådgivning indenfor plantebiologi og plante-insekt interaktion – vilde bier og bestøvning.

 

Samarbejdet omkring Frederiksberg som Bi-Venlig kommune er kommet i stand, fordi Frederiksberg kommune, efter at have indledt forhandlinger med Biavlerforeningen, skrev til os: Her er hvad vi vil gøre – synes I det er godt nok?

Vi sagde selvfølgelig: Ja…..men det kan godt blive lidt bedre for vilde bier…

Udkommet er populært sagt blevet, at PLAN Bi har fået “lidt ekstra med i posen” – frøposen altså.
For problemet for nogle af vores vilde bier er, at de er kræsne.

Hvis der ikke er lige den blomst og den slags pollen, som de vil have – så vil de ikke lave madpakker, som deres æg skal have med i redecellen. Og så kommer der ingen nye bier af den slags til næste år.

SE EKSEMPLER PÅ HVOR FORSKELLIGT POLLEN KAN SE UD HER

Helt konkret har vi fået Rødkløver, Knopurt, Blodrød storkenæb, Liden klokke og Blåhat med i den blanding, som kommunen udsår på sine egne arealer. Måske nok ikke en revolution, men dog en start 🙂

Og sammenholdt med, at kommunen samtidig vil plante buske og andre planter, som pil og brombær, i parkområder, sørge for vandflader så ingen tørster, samt arbejder med at sætte bi-hoteller op i parken, så begynder det at lige noget.

Tilbage står der for os, at informere så højt vi kan om, at borgerne på Frederiksberg også meget gerne må huske PLADS TIL JORDBIERNE – tørre skrænter, stendiger og hårdttrampede stier er noget af det, de godt kan lide.

-Og jeg håber, at alle de her initiativer – foruden at hjælpe bierne – også vil hjælpe kommunens borgere med at huske at droppe kemien, siger stadsgartner Karsten Klintø, som har været tovholder på projektet.
Frederiksberg var den første kommune til helt at droppe brug af gift på vores offentlige arealer i 1989. Nu vil vi gerne have alle borgerne med, slutter stadsgartneren.

Det officielle program:
10:00 Borgmestertale
10:10 Dansk Biavlerforening, v/Thomas Skall, overrækker ’certifikat’/fane/bevis på, at Frederiksberg godkendes som ’bivenlig kommune’
10:15 Plan Bi, v/Nina Launbøl Hansen, fortæller om de trængte, vilde bier og samarbejdet med Frederiksberg Kommune
10:20 Borgmesteren takker for ’certificeringen’ og uddeler frøposer samt foldere om pesticidfri privathaver
10:25 Borgmesteren og 50 skolebørn udsår ’Frederiksberg Blomstereng’ i de forberedte såbede.

Læs hvordan det gik, da Frederiksberg blev “Bi-venlig” HER