Djævlen ligger skjult i detaljen

Læs hvordan biavlerforeningen misinformerer blandt andet landbrugsministeren ved kun at fortælle den halve sandhed om bestøvning af hestebønner.

Havens længste tunge

En engelsk Twitter-bruger har fanget havens længste tunge i fuld længde. Den sidder på Havehumle.