Tre nye biarter fundet i Danmark. Nu har vi registreret fund af 295 forskellige arter

Der er fundet tre nye arter af bier i Danmark. JuBiiii for arts-diversiteten. Men det betyder desværre ikke, at vi kan aflyse insektkrisen. Fordi en enkelt ny bi hist og her siger intet om ANTALLET AF BIER i Danmark.

Det er spændende og nørdet, når der bliver registreret nye arter af vilde bier.

Sidste år og i år er der registreret tre nye arter af vilde bier her i Danmark, så vi nu er oppe på 295 registrerede arter gennem tiden.

Sidste up-date på antal bier:

Seneste fund er af arten, Rødbuget hvepsebi – Nomada bifasciata. Det er en snyltebi, som er fundet på Ærø i foråret 2021:

Fra: Entomologiske Meddelelser, KU:
(https://staticcuris.ku.dk/portal/files/280117039/En_ny_dansk_hvepsebi_Nomada_bifasciata_Olivier_1811_og_andre_bem_rkelsesv_rdige_bier_fundet_p_r_Hymenoptera_Apoidea_Apiformes_.pdf)

Der er også fundet en ny art jordbi, Andrena batava:
https://www.naturbasen.dk/observationer/44988/andrena-batava

Og endnu en snyltebi: Sphecodes hyalinatus – en art af blodbier:
https://www.bwars.com/bee/halictidae/sphecodes-hyalinatus

Du kan læse den entomologiske meddelelse om de to sidstnævnte arter HER:
https://staticcuris.ku.dk/portal/files/280116279/Opdateret_distriktskatalog_over_Danmarks_bier_Hymenoptera_Apoidea_Apiformes_.pdf

295 Arter bier registreret i Danmark

Med de tre nye fund kommer antallet af forskellige bier, der er registreret i Danmark – siden man begyndte at registrere bier – op på 295 forskellige.

Det ændrer ikke på, at den sidste rødlistevurdering af bier viste, at vi i dag har 137 biarter, som har LIVSKRAFTIGE POPULATIONER her i landet:

Én bi gør ingen sommer

Der er ANTAL ARTER – og så er der ANTAL BIER.

At vi nu kan skrive tre nye biarter på listen, betyder INTET for antallet af vilde bier i Danmark.

At vi har 137 livskraftige arter – ud af nu 295 arter i alt – betyder ikke, at vi har udryddet 158 arter. (Nogle har bare lige været på “fransk visit”, er blevet registreret, og er forsvundet igen).

Men vi kommer ikke udenom, at biarter, som har været helt almindelige, nu er blevet sjældne, og at vi HAR udryddet adskillige biarter indenfor de seneste årtier – blandt andet vores vilde honningbier.
Og rigtigt mange af dem, der er tilbage, flyver rundt med den ene vinge i graven:

Giv dem en hånd

Uden mad og drikke duer helten ikke…

Det er så simpelt – i teorien:

MERE MAD TIL VILDE BIER – MINDRE KUNSTIG KONKURRENCE OM MADEN

Altså flere blomster – færre honningbier.

Flere blomster er vi i gang med – øvelsen nu består i at få folk til at plante for de “kræsne” bier – fordi: Så er der også mad til alle de andre!

Færre honningbier har vist sig at være en krig!
Selvom vi på ingen måde arbejder for at afskaffe biavl, så har det vist sig at være tæt på en dødssynd, blot at foreslå, at vi freder vilde bier for konkurrencen fra vores honningbier – bare enkelt steder i det her land. NATURområder f.eks.
Men nu får vi da nye Naturnationalparker uden biavl – et lille skridt i den rigtige retning:

https://planbi.dk/uden-plan-bi-ville-det-vaere-bee-siness-as-usual-i-danske-naturomraader/

Støt vilde bier

Der er ingen andre organisationer end PLAN Bi, som arbejder helhjertet for Danmarks vilde bier – altså både tager den søde kamp for flere blomster OG den bitre kamp for at begrænse den kunstige fødekonkurrence.

Hvis du også synes, at det at få bestøvet sine frugttræer og bærbuske HELT NATURLIGT er en MENNESKERET, så støt vores arbejde for vilde bier.

Et lille uddrag af bi-billeder fra vores showhave, hvor vi er gået fra 0 vilde biarter til over 20 forskellige – på 6 måneder – og på under 400 kvm.

https://planbi.dk/det-nytter-at-https://planbi.dk/det-nytter-at-plante-for-vilde-bier/plante-for-vilde-bier/

Meld dig ind i PLAN Bi: