Uden PLAN Bi ville det være “bee-siness” as usual i danske naturområder

Ingen andre end PLAN Bi har turdet/orket tage kampen for at modbevise biavlernes påstand om, at det er en “gave til biodiversiteten”, når de sætter deres husdyr op. Uden vores stædige arbejde var der ALDRIG kommet et lovforslag, som det der er i høring nu, der lover os naturnationalparker UDEN biavl.

August 2017.
Så langt skal vi tilbage i tiden for at finde datoen for, hvornår PLAN Bi første gang stiller spørgsmålet:

“Hvad laver alle de honningbier i vores allesammens naturområder?”

Vi synes jo egentlig ikke, vi har opfundet den dybe tallerken – for os er det simpel, sund fornuft:
Selvfølgelig betyder det da noget for vilde bier, sommerfugle og svirrefluer, når vi sætter 375 millioner honningbier op i §3- og Natura2000-områder, og når vi decideret går efter at producerer så meget øko-honning som muligt – hvilket, i vores lille, gennem-landbrug-ficerede land, kun kan lade sig gøre i vores naturområder.

Det er simpel, sund fornuft, at vil man hjælpe de blomstersøgende insekter, så kan man skrue på to knapper:
1) Mere mad.
2) Mindre konkurrence om maden.

Men alligevel var det åbenbart et odiøst spørgsmål at stille i 2017 – hvis man skal vurdere ud fra antallet af trusler om søgsmål, tilsvininger og benspænd i både fonde, på universiteter og i forholdet til private virksomheder, som PLAN Bi har været udsat for siden.

Men vi er stædigt blevet ved på at insisterer på, at hvis vi vil vilde bier det bedste, så skal vi som minimum friholde bare enkelte arealer i Danmark for husdyr-bier. Eller som Margrethe Auken kalder honningbierne: “Rocker-bier”.

Biavlerformanden, EU-politikeren og forskeren. PLAN Bi har Arne T. Henriksen, SFs Margrete Auken og seniorforsker AU, Beate Strandberg i debat på Folkemødet.

Naturområder er vigtigst

Vi kan gøre nok så meget for insekterne i vores private haver, i rundkørsler og med blomsterstriber i landbrugsland.
Der er ingen vej udenom, at det er vores naturområder, der er vigtigst, hvis vi skal redde nogle af vores mest truede og sjældne vilde biarter!

Fordi arvesølvet af vores bi-biodiversitet befinder sig i vores nuværende, fornemmeste natur, så er det en mærkesag for PLAN Bi, at friholde den bedste natur for biavl.
Vi må kunne udpege bare en lille areal af Danmark til gavn for vilde bier! Der er honningbier ALLE ANDRE STEDER – en smule vild natur forbeholdt vilde, blomstersøgende insekter kan umuligt ses som et urimeligt krav…?

“MolsLab” i Mols Bjerge besynges igen og igen for den blomsterrigdom, som store græssere, der går løs hele året, afstedkommer.

Lovforslag: Naturnationalparker UDEN biavl

På grund af den indædte modstand ser PLAN Bi det som en sejr af de helt store, at regering og støttepartierne nu har sendt et lovforslag i høring med det mundrette navn:  Forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven (Etablering af naturnationalparker m.v.)
For i lovforslaget står det, at “…endvidere vil der ikke blive holdt husdyr, herunder bier, i naturnationalparkerne af kommercielle hensyn“.

Eftersom “kommercielle hensyn” er et vidt begreb, når det kommer til biavl – der eksisterer ingen definition af, hvornår der er tale om kommerciel biavl, og hvornår der er tale om såkaldt “hobby-biavl”.
Derfor spurgte PLAN Bi direkte, da miljøministeriet inviterede til en “teknisk gennemgang” af lovforslaget.

Her slog Naturstyrelsen fast, at der ikke vil blive udbudt stadepladser til honningbier i de kommende naturnationalparker.
Det kan du læse mere om her:

Kun et lovforslag…

Lovforslaget er i høring frem til den 12. februar 2021.
FØLG MED I UDVIKLINGEN PÅ BI-OMRÅDET – TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV:

Støt vores arbejde for Danmarks VILDE BIER – meld dig ind i PLAN Bi