Vi mangler vigtig viden om vilde bier!

DET LADER TIL, AT REGERINGEN ER VED AT HASTE EN BESTØVERSTRATEGI IGENNEM, SELVOM VI MANGLER VITAL VIDEN OM VILDE BIER. NY VIDEN ER LIGE PÅ TRAPPERNE, MEN VI NÅR NÆPPE AT BLIVE MEGET KLOGERE, INDEN FRISTEN FOR AT KOMME MED INPUT TIL DEN OVERORDNEDE BIODIVERSITETS-PAKKE UDLØBER 31.12. DET ER ENTEN TORSKEDUMT…ELLER MED VILJE?

UPDATE: Det ligger nu fast: Aarhus Universitet bliver IKKE færdige med rødlistevurderingen af de vilde solitærbier (ca. 260 arter) INDEN 31.12.19. Og det er den dato, som er sidste frist for indlevering af af forslag til, hvad en kommende bestøverstrategi skal indeholde.
VIL SKAL ALTSÅ KOMME MED GODE RÅD OM FREMTIDEN – UDEN AT KENDE NUTIDEN.

Besked fra Aarhus Universitet v/Jesper Erenskjold Moeslund, postdoc ved Institut for Bioscience, 11. december 2019:
Vi er nu ved at få de sidste ting til at falde på plads, men rødlisten bliver ikke publiceret i år, men i starten af januar 2020.

—————–

31. December 2019.
Det er fristen for at komme med input til regeringens kommende “biodiversitets-pakke” – som blandt andet skal indeholde en “bestøverstrategi”.

PLAN Bi ønsker selvfølgelig at komme med vores forslag til, hvad en kommende bestøverstrategi skal indeholde, hvis den skal være til gavn for vilde bier.

Hvis man skal kunne sige noget fornuftigt om, HVAD VI SKAL GØRE FREMADRETTET for at hjælpe vores vilde bestøvere, så er det altså lidt vigtigt, at vi ved, hvor vi står lige nu – og det gør vi overhovedet ikke, når det kommer til vilde bier!

Vi ved, at næsten halvdelen (41%) af vores 29 arter at HUMLEBIER, er såkaldt “rødlistede”. Det vil sige, at de enten allerede er uddøde – eller de er truede af udryddelse i højere eller mindre grad (og det tal er end ikke opdateret. Det bygger på data, der er mere end 10 år gamle – men det er altså det bedste vi har om humlebierne pt): https://planbi.dk/insektdoeden-set-gennem-danske-bi-briller-41-af-humlebier-truede/

Men så er der alle de andre vilde bier. Vores omkring 260 arter af såkaldte SOLITÆRBIER. De er end ikke rødlistevurderede endnu. Vi aner altså ikke, hvor mange af dem der allerede er uddøde, eller hvor mange af dem, der er truede, eller hvor dem, der er mest truede, “bor”…

Honningbierne var de eneste bier, som var inviteret med til regeringens “biodiversitets-topmøde” i november – men nu er det altså ikke honningbierne, som er truede af udryddelse – tværtimod – verden har fået 45% flere honningbier de seneste 50 år.
Dem der er truede, er vores vilde bier – vi ved bare ikke helt, hvor meget.

“Ultimo 2019…”

Som det ses af nedenstående billede, så er hele rødlistesystemet ved at blive opdateret. Så det vi går og venter på i PLAN Bi, er, at der for første gang nogen sinde skal komme en dansk rødlistevurdering af SOLITÆRBIERNE.

Problemet er TIMING!

“Ultimo 2019”.
Sådan har svaret lydt fra Aarhus Universitet – som er dem, der står for rødlistevurderingerne i Danmark – hver gang PLAN Bi har spurgt til, hvornår der kommer en rødlistevurdering af vilde, solitærbier.

Presset på tid – på grund af regeringens frist for indspark den 31. december, skrev vi atter til Aarhus Universitet i uge 49:

“Er der udsigt til at rødlistevurderingen bliver færdig INDEN årets udgang?,” spurgte vi.

“Det kan jeg ikke udelukke, men det er uden garanti. Vi er i absolut sidste fase af arbejdet. Jeg forestiller mig ikke at det først bliver langt inde i januar,” lød svaret fra den ansvarlige, Jesper Erenskjold Moeslund, postdoc ved Institut for Bioscience.

Dét kan jo både blive en pige og en dreng, som man siger.
Dit bud på, hvad den udmelding betyder, er lige så godt som vores…

Vores dilemma er: Skal vi komme med input til bestøverstrategien INDEN vi ved, hvordan de vilde solitærbier har det? Eller skal vi satse på, at forskerne når at blive færdige INDEN 31.12.19 – og så sætte juleferien af til at skrive om bier? :O

(Artiklen fortsætter under billedet)

Fra Aarhus Universitets hjemmeside.

Hvorfor skal en bestøverstrategi hastes igennem?

Når vi nu ved, at en rødlistevurdering af de vilde solitærbier – og en opdatering af alle de andre arter – er lige på trapperne, hvorfor vil regeringen så have input fra organisationer og interessenter INDEN 31. december. Ønsker man ikke opdaterede anbefalinger?
Disse input kan jo umuligt blive så gennemarbejdede og tidssvarende, som de kunne være!
Når forskerne ikke at lave rødlistevurderingerne færdige inden 31. december, så vil anbefalingerne til en bestøverstrategi være baseret på rødlistevurderingen af kun 29 arter ud af cirka 290 bi-arter. For alle de andre dyre- og plante-arter vil anbefalingerne hvile på “gamle data”.

Hvorfor lægger man ikke fristen for at komme med gode forslag, til bare lidt EFTER vi alle er blevet meget klogere?

Hvem kan dog have en interesse i at lægge et kæmpe arbejde i noget, som hviler på gamle data – og for solitærbiernes vedkommende på IKKE EKSISTERENDE data?

Set fra de vilde biers skrivebord er der kun én interessent, som kan drage nytte af at få udarbejdet en “bestøverstrategi” i huj og hast – INDEN vi ved, hvor grelt det rent faktisk står til med de vilde solitærbier i Danmark – og det er biavlerne.
Har vilde solitærbier det så dårligt, som det må forventes, så vil det reflekterer negativt på erhvervet biavl. Derfor er det selvfølgelig IKKE i biavlernes interesse at vente med at få en bestøver-strategi på plads, til vi ved præcis, hvordan de vilde bier har det. På den anden side så skal vi – et helt land – vel ikke styres af 2-300 erhvervsbiavlere og nogle tusinde fritids-ditto?
I PLAN Bi mener vi jo faktisk slet ikke, at biavlerne skal være med til at udarbejde en bestøver-strategi. Deres husdyr – honningbierne, har deres helt egen strategi: Biavlsprogrammet – med 8 millioner EU- og stats-kroner bundet i halen. Miljøministeren snakker 20 millioner til decideret biodiversitet i 2020 – så den der ene art har vist fået, hvad der tilkommer den…

Sagen er, at biavlerforeningen ved det. Vi ved det. Alle der arbejder med insekter og biodiversitet ved det: Vi kan lige så godt indstille os på, at en rødlistevurdering af vilde solitærbier i Danmark bliver en øjenåbner af de helt store.

Det er selvfølgelig et gæt, at vi står lige på tærsklen til at få hårrejsende fakta om vilde bier – men det gæt er desværre ikke hentet ud af blå luft.
Vi ved, at man i Tyskland har mistet 3/4 af den flyvende insektmasse på 30 år: https://www.sciencemag.org/news/2017/05/where-have-all-insects-gone
Og en helt ny undersøgelse fra Nordtyskland, som er lavet over en 10årig periode, viser samme chokerende tendenser: Vi er simpelthen ved at udrydde vores vilde insekter med lynets hast: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-10/tuom-idm103019.php

LET´S BEE BETTER