Vilde bier har også brug for dødt ved og gamle træer

Ny rapport fra England viser, at mindst 37 af deres, vilde biarter bruger gamle træer, dødt ved eller træstubbe som redeplads.

Den engelske bifauna og den danske har rigtigt meget tilfælles.
Derfor er det også af interesse, når englænderne har opgjort, hvor mange bestøvende insekter, der er knyttet til dødt ved og gamle træer.
For bierne er det mere end 37 arter.

Vilde bier, der er såkaldt hulboende, benytter oftest forladte billehuller, til deres redegange.
Derfor er det vigtigt, at der er masser af dødt ved – og insekter der borer huller i det – i vores kommende naturnationalparker.
Lige nu er der et lovforslag på vej til en kommende lov – det kan du læse mere om HER: naturnationalparker

Disse bier, de hulboende, er de samme, som i vores haver kan finde på at flytte ind i et BIHOTEL.

Du kan læse hele rapporten HER (Du skal downloade rapporten, for at læse den i sin helhed. Listen med vilde bier starter på s. 94):

Det er den fremragende insektmand, Steven Falk, der har lavet rapporten om, hvilke bestøvende insekter, der er knyttet til dødt ved.
Kender du ikke hans gode billedarkiv over vilde bier, så stift bekendtskab med det her (på Flickr).
Det er et udmærket redskab til hjælp med identificering af bier:
https://www.flickr.com/photos/63075200@N07/collections/72157631518508520/