FN vil slutte fred med naturen. Vi foreslår de starter i egne rækker – med bierne!

I et debatindlæg skriver Inger Andersen, generaldirektør for FN’s miljøprogram (UNEP), at vi kan nå at slutte fred med naturen og standse artstabet. Vi foreslår, FN starter i egne rækker, og giver “World Bee Day” en grundig overhaling…

I tre år har FN nu afholdt en “World Bee Day”, som i vores øjne er ét langt salgsfremstød for honningbier og biavl. Ikke så mærkeligt eftersom det er det slovenske biavlerforbund, som har været primus motor bag dette FN-initiativ.

I PLAN Bi mener vi ikke, at en magtfuld og verdensomspændende organisation som FN kan være bekendt i den grad at tage fejl af, hvilke bier der er naturens bier, og hvilke der er husdyr!

Så da Inger Andersen på altinget.dk skriver, at FN er rede til at “stifte fred med naturen – og bevare freden”, samt erkender, at det er nødvendigt med en solid indsats for at bremse artstabet af vilde dyr og planter i verden, så bliver vi jo nødt til at skrive til hende – så det har vi gjort.

Kære Inger Andersen.
Vi har med glæde læst dit debatindlæg i altinget.dk, hvor du giver udtryk for, at FN i 2021 ønsker “at slutte fred med naturen” – og at bevare freden, samt arbejde for at standse biodiversitetstabet.

Vi vil bede jer starte indenfor egne rækker med jeres “world bee day”, som i vores øjne er tæt på en skandale – set gennem biodiversitets-briller, da formålet er at få flere bier af den eneste bi-art, som med garanti IKKE er truet af udryddelse: Honningbien.

(Verden har fået 45% flere honningbier siden 2. verdenskrig jvf. FAO).

“Bierne er truede – red honningbierne” er IKKE vejen frem, hvis man ønsker at bremse verdens tab af bi-arter – hvilket i den grad er nødvendigt:

FLERE OG FLERE KIGGER EFTER VILDE BIER – MEN MAN REGISTRERER UNDER HALVT SÅ MANGE FORSKELLIGE ARTER SOM I 50´ERNE.

For mange honningbier er en trussel mod vilde bier.
Derfor gør jeres “world bee day” mere skade end gavn i sin nuværende form!

Vi vil derfor foreslå, at FN enten helt dropper at afholde en “world bee day” for nuværende.
Eller at man giver hele konceptet en grundig overhaling inden 20. maj, så det er biologer – og ikke biavlere – som står for planlægning og udførsel af en sådan dag.

Med venlig hilsen Nina L. Hansen, stifter af PLAN Bi

PLAN Bi har flere gange skrevet til topfolk i FN om denne “World Bee Day” – uden nogensinde at have fået svar.
Måske går det ligesådan denne gang?
Men vi ved i hvert fald, at vi har prøvet at gøre vores for at forbedre vilde biers vilkår – også andre steder end i Danmark.

LET´S BEE BETTER.