Hvem skal bestøve dine frugttræer og bærbuske – nu og i fremtiden?

VILDE BIER er den langsigtede løsning på vores bestøvningsbehov – altså sikringen af at vi fortsat kan høste frugt og bær en masse. Her følger opskriften på, hvordan du sikrer bestøvningen i dit nærområde.

Blomster og bier har udviklet sig side om side i millioner af år.
Nogle blomster har brug for bestemte bi-arters bestøvning, men langt de fleste blomster vil bare gerne have besøg af mange FORSKELLIGE arter af bier.

Mange tror fejlagtigt, at der skal honningbier til, for at vi kan få frugt og bær på træer og buske. Men når det kommer til stykket, så har honningbierne kun én fordel frem for vilde bier, og det er deres antal.
Honningbier er faktisk dårligere til bestøvning end mange af vores vilde bi-arter, og den nyeste forskning viser, at for at en blomst kan blive godt og grundigt bestøvet, så skal der faktisk helst flere forskellige slags bier til.
Det viser blandt andet dette studie af jordbæravl:

“Et varieret landskab (flere biarter) giver flere, bedre, større og mere ensartede jordbær”.

Studier i æbleplantager viser også, at det langt fra er honningbierne, som er de primære bestøvere af æbler:

“Havejordbier er bedst til æblebestøvning”.

Sådan opformerer du bestande af vilde bier

Hvis du gerne vil sikre bestøvningen i dit nærområde på den lange bane, så handler det om at få opformeret nogle gode bestande af vilde bier.
Vilde bier har en anden livscyklus end honningbier – vi kan ikke bare skrue op og ned for antallet af dem. Men vi kan gøre noget for, at der bliver flere og flere vilde bier år for år. Det tager bare lidt tid.

“At få mere sum i haven er en 3års-plan”.

Mad skal der til…

På madfronten handler det om, at servere masser af mad for bierne, både FØR og EFTER dine frugttræer og bærbuske blomstrer.
Ingen bier kan nøjes med at fouragerer i æbleblomster (måske 2-3 uger).
Alle levende organismer har brug for mad, i hele deres levetid – og en bi “lever” normalt i ca. seks uger (Den er på vingerne i ca. seks uger – men den “lever” jo også som æg, larve og puppe, men i de stadier har bierne madpakker med fra mor 🙂 ).

HUSK: Vilde bier flyver ikke nær så langt efter føden som honningbier.
Vilde bier vil helst både samle mad og bygge rede indenfor en radius af et par hundrede meter:

“Vilde bier er ultra-lokale”.

Jord til jordbier – hulrum til hulboende bier

At få bedre bestøvning handler også om at give husrum til hele to “slags” bier: Jordbier og hulboende bier.

Foruden mad skal bierne bruge et sted at føre slægten videre.
Hvis de reproducerer sig godt, så får du mange flere bier i haven til næste år, end du har haft i år, og så videre…
En voksen hun-bi kan nå at lægge ca. 25-40 æg i sin tid som “voksen” – godt halvdelen af dem vil være hun-bier. Året efter vil hver hun-bi så lægge sine egne æg og så fremdeles.

Hvis du gør det nemt for bierne, at finde mad og redepladser – så vil de kunne lægge et optimalt antal æg.

JORDBIER

Jordbier vil gerne have varm, tør, solbeskinnet jord.
En sydvendt skråning, en grusbunke i solen, et varmt stendige.
Alfa og omega for jordbierne er, at vi IKKE graver deres redegange op, inden den nye generation kommer på vingerne!

HULBOENDE BIER

De hulboende bier vil have hulrum. En kvasbunke, dødt ved, et bihotel.

Vi synes selvfølgelig, at enhver have burde indeholde mindst ét bihotel. Fordi hulboende bier så kan bruge deres kræfter på at samle mad og lægge æg.
Men det handler ligeså meget om, at i et bihotel kan vi mennesker følge med i biernes liv – og forhåbentlig bliver vi smittet med bi-gejstring over vilde bier – så vi vil sørge for mange flere bi-blomster, se endnu flere bier, skaffe endnu flere blomster og så videre.

ET BIHOTEL FOR BESTØVNINGEN

Hvis det er BESTØVNING som står øverst på din ønskeseddel, så er det et bihoteller med mange 8mm huller, du skal have fat i. Fordi det tiltrækker mange murer- og bladskærerbier – og netop disse såkaldte “bugsamlerbier” er helt suveræne til bestøvning af frugt og bær.
For eksempel kan én hun-murerbi bestøve lige så mange æbleblomster om dagen som 100 honningbier.

PLAN Bi har fået lavet nogle bihoteller, som er specielt målrettet til steder, hvor man ønsker mere bestøvning af frugttræer og bærbuske – bihoteller som udelukkende har 8mm huller.

Dem finder du her:

LET´S BEE BETTER!