Inden 2030 skal Danmark have en bestøverstrategi, så tilbagegangen for vilde bestøvere kan vendes

Det kræver EU i den nye naturgenopretningslov, som forhåbentlig er på nippet til at blive vedtaget. Problemet er bare at EU selv, siger alt det rigtige – men gør alt det forkerte – når det kommer til “bier”.

I EU er man langt om længe nået til enighed om en naturgenopretningslov, så den snart kan sættes til afstemning.

Loven vil indebære, at alle medlemslande skal genoprette mindst 20% af natur på deres landareal, og 20% til havs.

Som den eneste dyregruppe bliver BESTØVERNE nævnt specifikt i den pressemeddelelse, som EU lige har udsendt om deres nyeste fremskridt på naturområdet:

Frit oversat:

Bevaring af bestøvere
De seneste årtier er antallet og diversiteten af vilde, bestøvende insekter faldet dramatisk i Europa.
For at vende denne udvikling vil loven introducere specifikke krav til medlemsstaterne, så de kan iværksætte initiativer som kan vende nedgangen i bestøver-populationer senest i 2030.
Medlemsstaterne vil skulle overvåge og registrere fremgang på dette område, mindst hvert 6. år, fra 2030.
Denne overvågning og registrering af femgangen for vilde bestøvere, skal medlemslandende foretage “baseret på lovstykker” for en “videnskabeligt baseret metode”, som kommissionen har vedtaget.

Hvis du kan finde noget på tryk om, hvad denne “videnskabeligt baserede metode” går ud på, så send os gerne et link!
For vi kan IKKE finde det nogen steder i EU-junglen.

Dét vi kan sige med sikkerhed er, at sådan som EU agerer på bi-området pt, SÅ GØR DE MERE SKADE END GAVN FOR VILDE BIER!

“Bierne” er truede – red (honning)bierne

Det kan godt være, at vi ikke kan finde de metoder, EU vil have os til at måle “fremgang for bestøverne med”. Vi tvivler meget på, at der bliver andet end TILBAGEGANG at registrere, med mindre vi seriøst tager skeen i den anden hånd.

For det vi kan finde, om EU´s gøren og laden på bi-området, er helt ude i honning-hampen!

Her er en lille liste over, hvilke projekter EU dribler rundt med i øjeblikket – alle med det formål at “redde vilde bestøvere”, som det hedder sig.

I virkeligheden er SAMTLIGE af disse EU-projekter rendyrket ERHVERVSSTØTTE TIL BIAVLERERHVERVET!
Og de er alle skåret over den samme læst:

Mange flere penge til biavlerne, og forbud mod div. pesticider i landbrugsland. Sådan REDDER EU VILDE BESTØVERE.
Som om!!!

Hver eneste gang vi mennesker sætter et nyt bistade op, så ØGER vi presset på de VILDE BESTØVERE.
Der bliver jo simpelthen flere munde at mætte – uden der kommer flere blomster af den grund.
HUSK NU: Honningbien er den eneste art af bi, som med garanti IKKE er i fare for at uddø!

Plan Bi

Honningbi-projekter fra EU

Som om det ikke var nok, at EU øgede tilskuddet til de nationale biavler-programmer med over 70% ved årsskiftet: https://planbi.dk/eu-og-staten-oeger-tilskud-til-biavl-med-70/
Unionen ligefrem spytter million-projekt efter million-projekt ud af ærmet – som alle er dyppet i honning og rullet i bivoks.
De kommer som perler på en snor, og har fancy navne som:

PoshBee: https://poshbee.eu/

og

B-GOOD: https://b-good-project.eu/

og

Better-B: https://www.better-b.eu/

Sorry. Men det er altså: Biavler-bl.a., bl.a., bl.a.


Biavlerne i Better-B har lige fået næsten 45 EU-millioner, hvoraf de har lagt 6 millioner på Aarhus Universitet.
Opgaven lyder: Lav os et værktøj, som kan vise myndighederne, hvor det ER BEDST FOR NATUREN, at vi kommer rendende med vores bistader…

STØT PLAN Bi

Hvis du også synes, det er værd at kæmpe for de mest truede dyr i Danmark, så støt Plan Bi.
Vi har nu gennem otte år kæmpet for de bier, som der ikke er penge i.