Kan I ikke bare sige, hvad vi skal plante?

 In Fakta om bier, God bi-skik, Nyheder, Private

NEKTAR >< POLLEN

Det er nok det spørgsmål, vi oftest får i PLAN Bi:
Kan I ikke bare sige, hvad vi skal plante, hvis vi gerne vil gøre det godt for vores VILDE BIER...

Og det kunne jo også være rart, hvis det var så nemt. Én liste. Bang. Færdig.

Men dels taler vi både forår, sommer, sensommer og efterår. Dels handler det både om mad - men også om redematerialer (bestemte bladtyper, hårrede blade, harepiks osv).
Og gennem tiden har vi registreret næsten 300 forskellige bi-arter i  Danmark, så det er bare ikke lige sådan. Desværre.

Nogen af vores vilde bier er ikke så kræsne. Men andre kræve én bestemt plante, for at ville indfinde sig.

Og for lige at gøre det lidt mere vanskeligt, så har bierne brug for både nektar og pollen.

Jordhumlen her "stjæler" nektar, uden at flyve ind i akelejeblomsten og bestøve den.

NEKTAR ER BIERNES SUKKERSTOF - POLLEN DERES PROTEIN

NEKTAR er de fleste bier ikke så kræsne med. De spiser det. Hunnerne blander det med pollen til "madpakker" til deres afkom - de såkaldte bi-brød.

Bierne skal have masser af nektar for at leve og til foder til næste generation.

Agerhumle med pollen i "pollenkurven" på bagbenet. Løse pollenkorn ses tydeligt i biens "pels".

POLLEN er en helt anden sag. Her er mange arter af vilde bier kræsne.

"Kun det bedste til mine børn", tænker de måske?

Visse bier samler kun pollen af pil til afkommet. Andre kræver klokkeblomster, og atter andre foretrækker gule kurveblomsters pollen.

Også voksne hunbier spiser pollen for at samle kræfter til æglægningen. Det gælder især humlebiens dronning i det tidlige forår og det seneste efterår.

Derfor er det mere end svært at sige: "De, og de, og de planter - så har du den perfekte bi-have".

I blandt andet England og Holland har de deciderede bøger med lister over planternes nektar- og pollen-værdi.
Det har vi desværre ikke i Danmark - endnu.
Men her er en liste over udvalgte planters haveplanters tiltrækning på forskellige bier: https://planbi.dk/grundigt-studie-af-bier-og-sommerblomster/

Stenhumle i allium-blomst.

Planternes andre formål

Bierne har også brug for andet og mere end mad.

Hvis vi nu tager roser for eksempel, altså hybenroser.

PLAN Bi har netop fået sin egen rose: LOOKING IN YOUR EYES - LÆS MERE HER

Rosen Looking in Your Eyes.

Hybenroser er rige på pollen, men ikke nektar. Roser blomstrer sent, hvad især humlebierne sætter pris på. Men at de ikke har noget nektar, betyder jo ikke, at det ikke er en "god bi-plante".

Foruden pollen, så er visse arter af bier også glade for både rosenblade og -stængler.

Nogle bi-arter bor i knækkede grene, som de borer et hul i - det kunne være rosengrene.

Bladskærerbi. Foto: biopix.dk

Desuden er der bladskærerbier. De "klipper" lapper ud af glatte blade, som for eksempel rosenblade. Dem bruger de til at bygge skillevægge i deres redegange med, så hvert æg får sit eget værelse.

Lammeøre tiltrækker uldbier, som "pelser" de hårede blade til at fore deres redegange med.

Og så er der planter som Filtet kongelys og Lammeøre.

Uldbi. Foto: biopix.dk

Dem er de såkaldte Uldbier glade for. De samler hår fra de hårede blade og forer deres redegange med "ulden". LÆS MERE OM ULDBIER HER

Altså også gode bi-planter - uagtet mængden af nektar og beskaffenheden på pollen.

Visse vilde bier vil kun have pollen fra klokkeblomster til deres afkom. Her er det krybeklokke.

Så nej, vi kan desværre ikke komme med én, forkromet facitliste på blomster til den perfekte bi-have - med mindre vi skal sige: Lad det hele gro - bliv VILD MED VILJE.

Men vi kan også sige noget om, hvilke PLANTEFAMILIER og PLANTEARTER, som er mest populære blandt vores vilde bier: LÆS MED HER

Og vi kan sige noget om de bedste BUSKE og TRÆER til vilde bier: LÆS MED HER

Og her er en sammenligning af 32 sommerblomstrende planters tiltrækningskraft på forskellige bestøvere: LÆS MED HER

Og vi fortsætter med at komme med forslag til gode bi-planter - og kombinationer af samme.

Men det er tæt på umuligt at please alle vores vilde bier i én og samme have - men du kan gøre meget!

Første skridt mod en bi-venlig have er, at tænke i blomster fra det tidlige forår til sent på efteråret.

Og redepladser i form af tør, sydvendt jord, som ikke bliver gravet op i tide og utide + grene og krat.

Sum, sum 🙂

Recommended Posts