-Kan I ikke bare sige, hvad vi skal plante?

 

Det er nok det spørgsmål, vi oftest får i PLAN Bi:
Kan I ikke bare sige, hvad vi skal plante, hvis vi gerne vil gøre det godt for vores VILDE BIER…

Og det kunne jo også være rart, hvis det var så nemt. Én liste. Bang. Færdig.

Men vi har både vår-bier, sommer-bier og høst-bier – og så er der humlebierne, som er de første vi ser om foråret, og de sidste til at forsvinde om efteråret – altså kræver de mad i hele sæsonen.

Dels handler det både om mad – men også om redematerialer (bestemte bladtyper, hårrede blade, harepiks osv. til forskellige arter at solitærbier).
Gennem tiden har vi registreret næsten 300 forskellige bi-arter i  Danmark – pt tror vi, at vi har 137 arter, der har levedygtige populationer her i landet – så det er bare ikke lige sådan at smide den “perfekte blomsterliste”. Desværre.

For det første: Vilde bier er ikke kræsne med nektar, som er deres “benzin” – men selvfølgelig skal de alle have “benzin at flyve på”.

Jordhumlen her “stjæler” nektar, uden at flyve ind i akelejeblomsten og bestøve den.

Men de kræsne er kræsne med, hvilket pollen de vil lave madpakker til deres æg af.
Hvis en blåhatjordbi ikke kan finde blåhat-pollen, så lægger hun ingen æg.

FOTO: Morten DD Hansen.

Blåhatjordbiens krav er meget specifikt – alt tyder dog på, at blåhatjordbien også gerne vil gå i vores haveplanter, der er i familie med blåhat – altså vores scabioser.

Ander arter er knapt så specifikke. De kræver “bare” blomster fra en bestemt plantefamilie – saksebier vil f.eks. ikke lægge æg, hvis de ikke kan finde pollen fra klokkeblomster. Der er i alt mindst seks vilde biarter, som kræver klokkepollen.

NEKTAR ER BIERNES SUKKERSTOF – POLLEN DERES PROTEIN

NEKTAR er de fleste bier ikke så kræsne med. De spiser meget lidt af det (humlebi-dronninger, der lige er kommet ud af vinterhi, spiser dog en del pollen – de trænger til “sul på kroppen” efter at have ligget i hi i flere måneder.)
Men ellers blander hun-bierne pollen med lidt nektar. Det er sådan, de laver de  “madpakker” til deres afkom – de såkaldte bi-brød.
Se video af, hvordan en solitærbi laver “madpakker” inde i et bihotel-observatorie:

En solitærbi skal over 20 gange frem og tilbage mellem redegang og blomst, før hun har samlet nok pollen til madpakke til et enkelt æg!

Derfor skal der helst ikke være ret langt mellem de rigtige blomster og biens redegang: https://planbi.dk/vilde-bier-er-ultra-lokale/

POLLEN er cirka hver 4. af vores vilde biarter kræsne med.

“Kun det bedste til mine børn”, tænker de måske?

Visse bier samler kun pollen af pil til afkommet. Andre kræver klokkeblomster, og atter andre foretrækker gule kurveblomsters pollen.

Derfor er det mere end svært at sige: “De, og de, og de planter – så har du den perfekte bi-have”.

I blandt andet England og Holland har de deciderede bøger med lister over planternes nektar- og pollen-værdi.
Det har vi desværre ikke i Danmark – endnu.
Men her er en liste over udvalgte planters haveplanters tiltrækning på forskellige bier: https://planbi.dk/grundigt-studie-af-bier-og-sommerblomster/

Stenhumle i allium-blomst.

Planternes andre formål

Bierne har også brug for andet og mere end mad.

Hvis vi nu tager roser for eksempel, altså hybenroser.

PLAN Bi har sine egne roser – udvalgt specielt til os på grund af deres rigelige pollen:

Hybenroser er rige på pollen, men ikke nektar. Roser blomstrer sent, hvad især humlebierne sætter pris på. Men at de ikke har noget nektar, betyder jo ikke, at det ikke er en “god bi-plante”.

Foruden pollen, så er visse arter af bier også glade for både rosenblade og -stængler.

Nogle bi-arter bor i knækkede grene, som de borer et hul i – det kunne være rosengrene.

Bladskærerbi.

Desuden er der bladskærerbier. De “klipper” lapper ud af glatte blade, som for eksempel rosenblade. Dem bruger de til at bygge skillevægge i deres redegange med, så hvert æg får sit eget værelse.
Bladene kan f.eks. være rosenblade, syrenblade eller blade fra pil – det de vil have er forholdsvist stive, glatte blade.

Lammeøre tiltrækker uldbier, som “pelser” de hårede blade til at fore deres redegange med.

Og så er der planter som Filtet kongelys og Lammeøre.

Dem er Uldbier glade for. De samler hår fra de hårede blade og forer deres redegange med “ulden”. De er tilgengæld ikke kræse med pollen, men de lader til at foretrække blomster af læbeblomst-familien. LÆS MERE OM ULDBIER HER

Mindst seks arter af vilde bier vil kun have pollen fra klokkeblomster til deres afkom. Her er det krybeklokke.

Til gengæld lader de til at være helt ligeglade med, om det er en vild art af klokkeblomst, eller om det er en haveplante-klokkeblomst.

Så nej, vi kan desværre ikke komme med én, forkromet facitliste på blomster til den perfekte have til vilde bier. Beklager.

Det vi kan sige er: Tænk i PLANTEFAMILIER og PLANTEARTER – sørg for at der er FORSKELLIGE blomster – læbeblomster, ærteblomstrende, klokker, kurveblomster osv.
Vi har sammensat forskellige pakker med forskellige plante-frø.
Den måde vi har gjort det på, er ved at sørge for, at der er forskellige blomster fra forskellige plantefamilier i hver sammensætning:
https://shop.planbi.dk/collections/fro-1

Og vi kan sige noget om de bedste BUSKE og TRÆER til vilde bier: LÆS MED HER

Og vi fortsætter med at komme med forslag til gode bi-planter – og kombinationer af samme.

Det er tæt på umuligt at please alle vores vilde bier i én og samme have – men du kan gøre meget.
Hvis vi planter for de kræsne, så er der også mad til dem, der ikke er kræsne…

Sum, sum 🙂

Plan Bi arbejder for at udbrede kendskabet til DANMARKS VILDE BIER.
STØT vores arbejde – Bliv medlem:
https://planbi.dk/bliv-bi-ven/

https://planbi.dk/bliv-bi-ven/