Hvornår melder DN ud: Honningproduktion er ikke en del af den stærkt beskyttede natur?

Der danses om den varme honninggrød. I et debatindlæg nævner DN´s præsident for anden gang “honning”, som noget af det vi tillader bliver lavet i beskyttet natur, men som vi nok burde indstille. Men hvad GØR Naturfredningsforeningen for at få det gennemført? I vores øjne absolut intet. Snarere tværtimod.

Den 14. januar 2021 kan man på altinget.dk læse følgende fra præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening:

…det kan for eksempel indebære, at jagt ikke længere er en selvfølge i den strengt beskyttede natur.
Sådan er det ikke i dag. Når vi beskytter naturen i dag, beskytter vi den først og fremmest mod at blive bebygget eller opdyrket. Derudover gør vi stort set, som vi plejer. Vi fisker, producerer hø og honning, går på jagt, cykler, sejler, kører, løber og spadserer og fotograferer.
På den måde er vores afsæt for beskyttelsen stadigt vores egne behov over naturens. Det er meget menneskeligt, men udfra naturens synspunkt fungerer det åbenlyst ikke. 
Maria Reumert Gjerding i altinget.dk

Det er anden gang, vi ser DN-præsidenten nævne honningproduktion blandt de “unoder” vi begår i naturen – og det skal man naturligvis være glad og taknemmelig for – men hvad gør DN egentlig for at få stoppet denne praksis, hvor vi tillader biavl i samtlige vores naturområder?
I vores øjne: Absolut ingenting.
Tværtimod viser DN sig villige til gang på gang at gå biavlernes ærinde.

I efteråret 2019 skriver DN således en direkte opfordring til miljøminister Lea Wermelin – sammen med biavlerforeningen og L&F – de har sammen udarbejdet et forkromet forslag til en kommende “bestøverstrategi”.
I det forslag står ALT, som en biavler kunne ønske sig – men IKKE ÉT ORD om det skadelige i den fødekonkurrence, som vores husdyr påfører vilde bier og de andre blomstersøgende insekter.
Ikke et ord om, at vi måske ikke burde fylde alle vores naturområder op med flyvende husdyr.

Heldigvis kan vi se, at der også internt i DN bliver stillet spørgsmålstegn – både ved selve strategien, men også ved måden den fælles opfordring er blevet til på – uden man har vendt det i DN´s hovedbestyrelse.

Her kan du blandt andet læse følgende:

Der er åbenbart sendt et fællesbrev til miljøministeren fra DN, Biavlerne og L&F om en »dansk bestøverstrategi«, læser jeg – i pressen? Hvis HB er blevet orienteret, har jeg overset det.
Bortset fra, at der jo allerede eksisterer en officiel biavlerstrategi, så er det også af andre grunde problematisk at inkludere honningbierne i en bestøver-strategi – medmindre det handler om at begrænse
bistaderne i vigtige naturområder, hvilket ikke er ærindet i dette brev.

Skriver “Rune” – vi gætter på, at der her er tale om forfatter Rune Engelbreth Larsen.

Du kan læse hele forespørgslen OG DNs officielle svar, som er én lang søforklaring, HER: https://aktiv.dn.dk/media/54038/hb-2019-11-07-10-2-hb-notat-om-best%C3%B8verstrategi.pdf

De sendte en biavler…

Foruden at gå biavlernes ærinde i medierne og politisk, så sørger Danmarks største naturorganisation også for, at vilde dyr hverken har øre eller stemme i det statslige organ, der hedder Bi-nævnet.
I stedet for at sende en biolog for eksempel, så sender DN den ene biavler efter den anden til at være “naturens biers” repræsentant i nævnet:
https://planbi.dk/de-sendte-en-biavler/

Og på EU-niveau går man også biavlernes ærinde.
Sammen med NOAH er DN ude og opfordrer sine medlemmer til at skrive under på et krav til EU om, at EU skal gøre mere af det, man i unionen allerede HAR konstateret IKKE VIRKER


Flere sprøjteforbud og mere i tilskud til biavl hjælper sjovt nok ikke vilde bier!
https://planbi.dk/dn-i-endnu-et-maerkeligt-samarbejde-med-biavlerforeningen/


Hvornår toner DN rent flag

Arbejder man i DN for naturens bier eller for biavlernes bier?
Vi savner, at Danmarks Naturfredningsforening melder lige så klart ud om honningproduktion, som præsidenten her gør det om jagt:

Honningproduktion er ikke en del af den stærkt beskyttede natur.

Støt vores arbejde for Danmarks VILDE BIER: