SKANDALE: Honning-mafiaen har “sat” sig på Aarhus Universitet

Der er kun én forklaring på, at en ny rapport om insekter fra AU ikke nævner FØDEKONKURRENCE med ét ord: Erhvervet har trynet den frie forskning!

65 sider. Så meget fylder en helt ny rapport fra Aarhus Universitet med navnet: “INSEKTERS TILBAGEGANG – Hvilke insekter går tilbage, hvorfor og hvad kan der gøres?”

“En videnskabelig rapport”, kalder universitetet rapporten.
Vi kalder det en frygtelig gang makværk!
Ikke forstået på den måde, at rapporten er fyldt med fejl – der er for eksempel et fint afsnit om Blåhatjordbi…
Men at undlade at nævne, at det selvfølgelig har en betydning for andre blomstersøgende insekter, at vi mennesker årligt slipper mellem 19 og 20 MILLIARDER honningbier ud i det danske luftrum, er simpelthen en skandale!

Rapporten starter ellers med at fastslå, at “bier” er blandt de mest truede insekter:

Hovedparten af undersøgelserne viste, at der er en tilbagegang for insekter uanset indsamlingsmetode. Det er tydeligst for sommerfugle, bier og løbebiller.

Der burde selvfølgelig have stået “vilde bier”, for det er efterhånden klart for enhver, at honningbierne – husdyrrene – er den eneste art af bi i Danmark, som med GARANTI ikke er truet af udryddelse.
Det er dog en fejl, der er til at leve med.

Men rapporten kommer også med en liste med forslag til, hvad vi kan gøre for at dæmme op for den voldsomme tilbagegang blandt vores vilde insekter:
Flere blomster, bedre “naturpleje”, flere store naturområder osv.
MEN RAPPORTEN UNDLADER SIMPELTHEN AT NÆVNE FØDEKONKURRENCE SOM EN FAKTOR.
Det er ellers logik for stadebier, at vi kan skrue på to knapper for at skaffe vilde bier mere at spise:
1) Mere mad.
2) Mindre konkurrence om maden.

Her er AU´s forslag til, hvad vi kan gøre, for at give insekterne bedre vilkår:

Men hvem tror i 2020 på, at det er uden betydning, at vi mennesker slipper mellem 19 og 20 MILLIARDER honningbier ud i det danske luftrum hvert eneste år?
Det gør de her forskere ikke: https://planbi.dk/forskere-honningproduktion-truer-de-vilde-bier/

Men forskerne bag denne rapport, som du og jeg i øvrigt har betalt for!, de lader simpelthen som om, fødekonkurrence ikke eksisterer – selvom det står på side 1 i biologibogen, at mængden af mad til rådighed er den mest begrænsende faktor for ALLE DYR.

Ironisk nok er denne lille passage, det eneste der står om honningbier på de 65 sider:

5.4.1. (Om invasive arter af insekter. Red.)
Vi kender relativt få arter af invasive insekter, der påvirker hjemmehørende arter negativt. Insekter, der ofte anses for invasive, som fx varroamiden (Varroa destructor) eller krainerbi (Apis mellifera carnica), påvirker dog ikke hjemmehørende insekter, omend de kan have stor negativ betydning for biavl.

IKKE EN ENLIG SVALE…

Det burde måske ikke komme bag på nogen, at Aarhus Universitet lader til at være dyppet i honning og rullet i bivoks.
Det var trods alt også dem, som i januar udgav den nye RØDLISTEVURDERING, og illustrerede den med et billede af en honningbi – altså en vurdering af, hvor truede vilde dyr er, illustreret med billedet af et husdyr, der er alt andet end truet…

Det var også netop Aarhus Universitets behandlingen af emnet FØDEKONKURRENCE mellem bier, som avisen Information kritiserede i to dybdeborende graver-artikler i december 2019:
https://planbi.dk/information-afsloerer-hvordan-honningbierne-favoriseres-paa-aarhus-universitet/

For dem, der ikke har adgang til Informations artikler, kan vi her forklare essensen af artiklerne:
Da AU i 2018 bliver bedt om at give daværende miljøminister, Esben Lunde Larsen (V), en vurdering af konsekvenserne af opsætning af honningbier, så lyder svaret: Njaaa, der kan eventuelt, i helt særlige tilfælde, på helt særlige steder, under helt særlige forhold være tale om en negativ konsekvens for vilde bier….
http://pure.au.dk/portal/files/126036326/Besvarelse_vedr_debat_om_honningbier_og_vilde_bier.pdf

Information afdækker, hvordan de forskere på AU, som holder fast i biologiens grundregel: At der ALTID er fødekonkurrence – de blev kørt ud på et sidespor.
Disse forskere udgiver derfor deres eget dokument, som om de havde fået lov at svare på ministeriets henvendelse:
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2018/Honningbiers_effekt_paa_vilde_bier.pdf

Nu bliver selv politikerne på Christiansborg forvirrede, og man beder derfor i juni 2019 om en konkret vurdering af opsætning af honningbier i Nationalpark Thy.
Svaret på denne ministerielle henvendelse har vist aldrig set sin mage i Danmark:
Forskellige afsnit i besvarelsen er simpelthen skrevet af forskellige forskere, således at de forskere, som ser et problem i de mange honningbier i vores naturområder, de kun har skrevet om baggrunden for besvarelsen – og de forskere, som ikke mener biavl i naturområder er et problem, de skriver afsnittet, hvor konsekvenserne for vilde bier vurderes.
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelse

Et problem på ledelsesniveau

Problemerne med flydende skotter mellem forskning og erhvervsinteresser stikker så dybt, og kommer til udtryk så mange steder,at man må konkludere, at det her ikke er et “forsker-problem”.
Det her stikker dybere.
Man sidder tilbage med en fornemmelse af, at vi har den frie forskning, vi som samfund fortjener. Vi får lige præcis, hvad vi betaler for – for lidt!

Når man gør en del af universiteternes indtægter afhængige af, at politikere får de svar, de gerne vil have – hvordan kan vi så forvente, at universitetsledelserne TØR sige sandheden råt for usødet til de samme politikere?

HVOR BLEV ARMSLÆNGDE-PRNCIPPET AF?

Flere sørgelige facts om vilde bier og deres kamp for made på bi-bordet:

Der kommer flere og flere bistader i Danmark.

Verdens vilde bier er i frit fald.

Hvert andet flyende insekt over Aarhus er en honningbi.