Der er noget helt galt på bi-fronten

Vi sender EU- og stats-millioner efter honningbierne, men intet efter vilde bier – selvom det er dem, der er truet af udryddelse.

Verden har fået 45% flere honningbier siden 2. verdenskrig.
Den eneste art af bi, som med garanti IKKE er truet af udryddelse, er honningbien.
De bier, det bliver sværere og sværere at finde, er VILDE BIER:


Alligevel sender vi millioner i EU- og statsstøtte til honningbierne – faktisk ØGES tilskuddet nu med 70%:

VILDE BIER får ikke en krone.
I flere år har regeringen villet lave en BESTØVERSTRATEGI – men der sker bare next to nothing:

Honningbier er flyttet ud af landbrugsland

I takt med at der er blevet færre og færre blomster i landbrugsland, har biavlere flyttet deres husdyr ud i vores naturområder og ind i vores byer – på nær lige når masseafgrøderne blomstrer.

For et par år siden viste et studie, at over halvdelen af alle insekter på hustagene i Aarhus er honningbier:

Fødekonkurrence mellem bier

I Paris viser et studie, at en høj tæthed af honningbier presser vilde bier i byen yderligere:

Nu viser et helt nyt studie fra Amsterdam det samme.
I den hollandske hovedstad har man mellem seks og syv bistader per kvadratkilometer, men dette antal vil byrådet nu mere end halvere til max. tre bistader/km2:

Aarhus har højere tæthed end Amsterdam

Sidste år fik PLAN Bi via aktindsigt oplyst, at der i september 2021 var registreret 3.598 i Aarhus kommune, hvilket svarer til 7,67 bistader per kvadratkilometer.
Samtidig ved vi, at det kun er omkring 1/3 af alle bistader i Danmark, som per september 2021 var registreret i Centralt Bigårdsregister – selvom det blev lovpligtigt for alle biavlere at registrere deres bistader i registret i april 2021:

Shh, det er ikke noget, vi taler om…

Man skulle tro, at det her problem var noget, som ville blive diskuteret vidt og bredt i danske naturfora?
Men nej.
Ikke engang da naturen holdt sit store, politiske arrangement, Naturmødet, som løb af stablen i maj 2022:

Det er meget simpelt

Der er ikke andre end PLAN Bi, der kæmper helhjertet for VILDE BIER.
Alle andre, der kunne gøre en forskel, er på en eller anden måde fedtet ind i et eller andet med honning og biavl.

FØDEKONKURRENCE ER SIMPELTHEN NATURDEBATTENS ØMMESTE TÅ.

Hvis vi skal tale om det her – og det synes vi jo, vi vi bliver NØDT til – så er vi nødt til at blive FLERE, som støtter op om VILDE BIER.

Derfor bliver du også nødt til at støtte PLAN Bi´s arbejde – hvis du kan – FOR DER ER INGEN ANDRE, DER GØR DET.